Poszukuję obraz wirtualnego systemu


(kwasior) #1

Poszukuję stronę z obrazami wirtualnych systemów pod virtualbox lub VMware player.


(P Pawliczuk) #2

Było!

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=176790