Poszukuję pliku DelFolders.exe


(Genas) #1

:frowning: :frowning: pomocy! !!

potrzebuje plik c:\windows\system32\Tools\DelFolders.exe


(Robin-Otzi) #2

albo w skrócie usuń plik reboot.exe z autostart