Poszukuje skryptu komentarzy w php i z bazą Mysql


(Saver) #1

jw (Jak wyżej)