Poszukuje Skryptu Mapa Strony (Sitemap)

(asziatko) #1

Witam,

Poszukuje prostego skryptu PHP do wyświetlania Mapy Strony (sitemap). Te skrypty co znalazłem to raz albo są trudne w instalacji/modyfikacji, albo po zainstalowaniu nie działają, albo mają jakieś błędy. Zna ktoś z Was prosty a funkcjonalny skrypt PHP Mapa Strony?.

(Skr3czu) #2

To może generator ?:>

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=sit … Szukaj&lr=

(asziatko) #3

Znalazłem wydaje mi się dość fajny generator sitemap - pod adresem http://wordpress.org/extend/plugins/sitemap-generator/ .

<?php


/*

Plugin Name: Dagon Design Sitemap Generator

Plugin URI: http://www.dagondesign.com/articles/sitemap-generator-plugin-for-wordpress/

Description: Generates a fully customizable sitemap

Author: Dagon Design

Version: 3.14

Author URI: http://www.dagondesign.com

*/


$ddsg_ver = '3.14';


/* 

* Set up options if they do not exist

*/

add_option('ddsg_language', 'English');

add_option('ddsg_items_per_page', 50);

add_option('ddsg_sm_name', '');

add_option('ddsg_what_to_show', 'both');

add_option('ddsg_which_first', 'posts');

add_option('ddsg_post_sort_order', 'title'); 

add_option('ddsg_page_sort_order', 'title');

add_option('ddsg_comments_on_posts', FALSE);

add_option('ddsg_comments_on_pages', FALSE);

add_option('ddsg_show_zero_comments', FALSE);

add_option('ddsg_hide_future', FALSE); 

add_option('ddsg_new_window', FALSE); 

add_option('ddsg_show_post_date', FALSE); 

add_option('ddsg_show_page_date', FALSE); 

add_option('ddsg_date_format', 'F jS, Y'); 

add_option('ddsg_hide_protected', TRUE); 

add_option('ddsg_excluded_cats', ''); 

add_option('ddsg_excluded_pages', ''); 

add_option('ddsg_page_nav', '1'); 

add_option('ddsg_page_nav_where', 'top');

add_option('ddsg_xml_path', '');

add_option('ddsg_xml_where', 'last');/*

* Load language file

*/

$ddsg_lang_file = trim(get_option(ddsg_language));

if ($ddsg_lang_file == '') {

$ddsg_lang_file = 'English';

}

include ABSPATH . 'wp-content/plugins/sitemap-generator/lang/' . $ddsg_lang_file . '.php';/* 

* Add options page

*/

function ddsg_add_option_pages() {

if (function_exists('add_options_page')) {

add_options_page('Dagon Design Sitemap Generator', 'DDSitemapGen', 8, __FILE__ , 'ddsg_options_page');

}

}/* 

* Generate options page

*/

function ddsg_options_page() {


global $ddsg_ver;


if (isset($_POST['set_defaults'])) {

echo '

’; update_option(‘ddsg_language’, ‘English’); update_option(‘ddsg_items_per_page’, 50); update_option(‘ddsg_sm_name’, ‘’); update_option(‘ddsg_what_to_show’, ‘both’); update_option(‘ddsg_which_first’, ‘posts’); update_option(‘ddsg_post_sort_order’, ‘title’); update_option(‘ddsg_page_sort_order’, ‘title’); update_option(‘ddsg_comments_on_posts’, FALSE); update_option(‘ddsg_comments_on_pages’, FALSE); update_option(‘ddsg_show_zero_comments’, FALSE); update_option(‘ddsg_hide_future’, FALSE); update_option(‘ddsg_new_window’, FALSE); update_option(‘ddsg_show_post_date’, FALSE); update_option(‘ddsg_show_page_date’, FALSE); update_option(‘ddsg_date_format’, ‘F jS, Y’); update_option(‘ddsg_hide_protected’, TRUE); update_option(‘ddsg_excluded_cats’, ‘’); update_option(‘ddsg_excluded_pages’, ‘’); update_option(‘ddsg_page_nav’, ‘1’); update_option(‘ddsg_page_nav_where’, ‘top’); update_option(‘ddsg_xml_path’, ‘’); update_option(‘ddsg_xml_where’, ‘last’); echo DDSG_DEFAULTS_LOADED; echo '’; } else if (isset($_POST[‘info_update’])) { echo ’
’; update_option(‘ddsg_language’, (string) $_POST[“ddsg_language”]); update_option(‘ddsg_items_per_page’, (int) $_POST[“ddsg_items_per_page”]); update_option(‘ddsg_sm_name’, (string) $_POST[“ddsg_sm_name”]); update_option(‘ddsg_what_to_show’, (string) $_POST[“ddsg_what_to_show”]); update_option(‘ddsg_which_first’, (string) $_POST[“ddsg_which_first”]); update_option(‘ddsg_post_sort_order’, (string) $_POST[“ddsg_post_sort_order”]); update_option(‘ddsg_page_sort_order’, (string) $_POST[“ddsg_page_sort_order”]); update_option(‘ddsg_comments_on_posts’, (bool) $_POST[“ddsg_comments_on_posts”]); update_option(‘ddsg_comments_on_pages’, (bool) $_POST[“ddsg_comments_on_pages”]); update_option(‘ddsg_show_zero_comments’, (bool) $_POST[“ddsg_show_zero_comments”]); update_option(‘ddsg_hide_future’, (bool) $_POST[“ddsg_hide_future”]); update_option(‘ddsg_new_window’, (bool) $_POST[“ddsg_new_window”]); update_option(‘ddsg_show_post_date’, (bool) $_POST[“ddsg_show_post_date”]); update_option(‘ddsg_show_page_date’, (bool) $_POST[“ddsg_show_page_date”]); update_option(‘ddsg_date_format’, (string) $_POST[“ddsg_date_format”]); update_option(‘ddsg_hide_protected’, (bool) $_POST[“ddsg_hide_protected”]); update_option(‘ddsg_excluded_cats’, (string) $_POST[“ddsg_excluded_cats”]); update_option(‘ddsg_excluded_pages’, (string) $_POST[“ddsg_excluded_pages”]); update_option(‘ddsg_page_nav’, (string) $_POST[“ddsg_page_nav”]); update_option(‘ddsg_page_nav_where’, (string) $_POST[“ddsg_page_nav_where”]); update_option(‘ddsg_xml_path’, (string) $_POST[“ddsg_xml_path”]); update_option(‘ddsg_xml_where’, (string) $_POST[“ddsg_xml_where”]); echo DDSG_CONFIG_UPDATED; echo '’; } ?>

Dagon Design Sitemap Generator v<?php echo $ddsg_ver; ?>

"> <?php echo DDSG_FOR_INFO; ?>http://www.dagondesign.com/articles/sitemap-generator-plugin-for-wordpress/<?php echo DDSG_DEFAULT_NOTICE; ?> <?php echo DDSG_GENERAL_OPTIONS; ?>

| <?php echo DDSG_LANGUAGE; ?> | <?php // Get list of available languages $language_list = array(); $handle = opendir(ABSPATH . ‘wp-content/plugins/sitemap-generator/lang’); while ($file = readdir($handle)) { if ($file != ‘.’ && $file != ‘…’) $language_list[] = $file; } closedir($handle); $slang = trim(get_option(‘ddsg_language’)); foreach ($language_list as $lang) { echo ’ if ($lang == ($slang . ‘.php’)) { echo ’ selected=“selected”’; } echo ‘>’ . substr($lang, 0, strlen($lang)-4) . ‘’; } ?> <?php echo DDSG_LANGUAGE_DESC; ?> |
| <?php echo DDSG_ITEMS_PER_PAGE; ?> | <?php echo DDSG_ITEMS_PER_PAGE_INFO; ?> |
| <?php echo DDSG_SITEMAP_SLUG; ?> | <?php echo DDSG_SITEMAP_SLUG_INFO; ?> |

<?php echo DDSG_SITEMAP_GENERATION; ?>

| <?php echo DDSG_SHOW; ?> | />   <?php echo DDSG_SHOW_BOTH; ?> />   <?php echo DDSG_SHOW_POSTS; ?> />   <?php echo DDSG_SHOW_PAGES; ?> |
| <?php echo DDSG_WHICH_FIRST; ?> | />   <?php echo DDSG_WHICH_FIRST_POSTS; ?> />   <?php echo DDSG_WHICH_FIRST_PAGES; ?> |
| <?php echo DDSG_POST_SORT; ?> | />   <?php echo DDSG_POST_SORT_T; ?> />   <?php echo DDSG_POST_SORT_DA; ?> />   <?php echo DDSG_POST_SORT_DD; ?> |
| <?php echo DDSG_PAGE_SORT; ?> | />   <?php echo DDSG_PAGE_SORT_T; ?> />   <?php echo DDSG_PAGE_SORT_DA; ?> />   <?php echo DDSG_PAGE_SORT_DD; ?> />   <?php echo DDSG_PAGE_SORT_MA; ?> />   <?php echo DDSG_PAGE_SORT_MD; ?> |
| <?php echo DDSG_POST_COMMENTS; ?> | /> |
| <?php echo DDSG_PAGE_COMMENTS; ?> | /> |
| <?php echo DDSG_ZERO_COMMENTS; ?> | /> |
| <?php echo DDSG_POST_DATES; ?> | /> |
| <?php echo DDSG_PAGE_DATES; ?> | /> |
| <?php echo DDSG_DATE_FORMAT; ?> | <?php echo DDSG_DATE_FORMAT_DESC; ?> |

<?php echo DDSG_EXCLUSIONS; ?>

| <?php echo DDSG_EXCLUDED_CATS; ?> | <?php echo DDSG_EXCLUDED_CATS_DESC; ?> |
| <?php echo DDSG_EXCLUDED_PAGES; ?> | <?php echo DDSG_EXCLUDED_PAGES_DESC; ?> |
| <?php echo DDSG_HIDE_FUTURE; ?> | /> |
| <?php echo DDSG_HIDE_PASS; ?> | /> |

<?php echo DDSG_NAVIGATION; ?>

| <?php echo DDSG_NAV_METHOD; ?> | />   <?php echo DDSG_NAV1_PAGE . ’ 2 of 5 : ’ . DDSG_NAV1_PREV . ’ : ’ . DDSG_NAV1_NEXT . ‘’; ?> />   <?php echo DDSG_NAV2_PAGE . ’ 1 2 3 4 5’; ?> |
| <?php echo DDSG_NAV_WHERE; ?> | />   <?php echo DDSG_NAV_WHERE_TOP; ?> />   <?php echo DDSG_NAV_WHERE_BOT; ?> />   <?php echo DDSG_NAV_WHERE_BOTH; ?> |

<?php echo DDSG_MISC; ?>

| <?php echo DDSG_XML_PATH; ?> | <?php echo DDSG_XML_PATH_DESC; ?> |
| <?php echo DDSG_XML_WHERE; ?> | />   <?php echo DDSG_XML_WHERE_LAST; ?> />   <?php echo DDSG_XML_WHERE_EVERY; ?> |
| <?php echo DDSG_NEW_WINDOW; ?> | /> |

<?php } /* * Build list of categories */ function ddsg_get_cats($cat_data, $cats, $num_cats, $cats_with_children, $excluded_cats, $parent = 0, $level = 0) { // echo nl2br(htmlspecialchars(print_r($cats, TRUE))); // exit(); $k = 0; while (isset($cats[$k]) && ($cats[$k]->category_parent != $parent) && ($k < $num_cats)) { $k++; } while (isset($cats[$k]) && ($cats[$k]->category_parent == $parent) && ($k < $num_cats)) { if (in_array($cats[$k]->category_ID, $excluded_cats, FALSE) === FALSE) { $cat_data[] = array( ‘cat_id’ => $cats[$k]->category_ID, ‘cat_name’ => $cats[$k]->cat_name, ‘level’ => $level ); } if (count($cats_with_children) > 0) { if (in_array($cats[$k]->category_ID, $cats_with_children, FALSE)) { if (in_array($cats[$k]->category_ID, $excluded_cats, FALSE) === FALSE) { $cat_data = ddsg_get_cats($cat_data, $cats, $num_cats, $cats_with_children, $excluded_cats, $cats[$k]->category_ID, $level + 1); } } } $k++; } return $cat_data; } /* * Build list of pages */ function ddsg_get_pages($page_data, $pages, $num_pages, $pages_with_children, $excluded_pages, $comments_on_pages, $show_page_date, $parent = 0, $level = 0) { $k = 0; while (isset($pages[$k]) && ($pages[$k]->post_parent != $parent) && ($k < $num_pages)) { $k++; } while (isset($pages[$k]) && ($pages[$k]->post_parent == $parent) && ($k < $num_pages)) { if (in_array($pages[$k]->ID, $excluded_pages, FALSE) === FALSE) { $tmp_array = array(); $tmp_array[‘id’] = $pages[$k]->ID; $tmp_array[‘title’] = $pages[$k]->post_title; $tmp_array[‘level’] = $level; if ($comments_on_pages) $tmp_array[‘comments’] = $pages[$k]->comment_count; if ($show_page_date) $tmp_array[‘date’] = $pages[$k]->post_date; $page_data[] = $tmp_array; } if (in_array($pages[$k]->ID, $pages_with_children, FALSE)) { if (in_array($pages[$k]->ID, $excluded_pages, FALSE) === FALSE) { $page_data = ddsg_get_pages($page_data, $pages, $num_pages, $pages_with_children, $excluded_pages, $comments_on_pages, $show_page_date, $pages[$k]->ID, $level + 1); } } $k++; } return $page_data; } /* * Find parent of page */ function ddsg_find_parent_page($page_data, $p, $k) { $level = $page_data[$p][‘level’]; while (($page_data[$p][‘level’] > $k) and ($p >= 0)) { $p–; } return ‘’ . $page_data[$p][‘title’] . '’ . “\n”; } /* * Generate page output */ function ddsg_display_pages($page_data, $num_pages, $page_start, $page_end, $comments_on_pages, $new_window, $show_page_date, $date_format) { $show_zero_comments = get_option(‘ddsg_show_zero_comments’); if ($num_pages == 0) return “”; if (($page_start == 0) && ($page_end == 0)) return “”; $t_out = “”; $t_out .= DDSG_PAGE_HEADER; $llevel = -1; for ($p = $page_start; $p <= $page_end; $p++) { $level = $page_data[$p][‘level’]; if ($level > $llevel) { $t_out .= ’

 • '; for ($k = $llevel + 1; $k < $level; $k++) { $t_out .= ’
 • ’ . ddsg_find_parent_page($page_data, $p, $k) . ’ (continued)
  • ‘; } } if ($level == $llevel) { $t_out .= ’
   ‘; } if ($level < $llevel) { $t_out .= ‘’; for ($k = $llevel; $k > $level; $k–) { $t_out .= ’
   ‘; } } $the_title = htmlspecialchars(trim($page_data[$p][‘title’])); if ($the_title == ‘’) { $the_title = DDSG_NO_TITLE; } $t_out .= ‘$t_out .= ’ title="’ . strip_tags($the_title) . ‘"’; if ($new_window) { $t_out .= ’ target="_blank"’; } $t_out .= ‘>’ . $the_title . ‘’; if ($show_page_date) { // $t_out .= ’ ’ . date($date_format, strtotime($page_data[$p][‘date’])); $t_out .= ’ ’ . date_i18n($date_format, strtotime($page_data[$p][‘date’])); } if ($comments_on_pages) { if ($show_zero_comments || ($page_data[$p][‘comments’] > 0)) { $t_out .= ’ (’ . $page_data[$p][‘comments’] . ‘)’; } } $llevel = $level; } $t_out .= ‘’ . “\n”; for ($k = $llevel; $k > 0; $k–) { $t_out .= ‘’; } $t_out .= ‘’; return $t_out; } /* * Build post parent */ function ddsg_find_parent_post($post_data, $p, $k) { $level = $post_data[$p][‘level’]; while (($post_data[$p][‘level’] > $k) and ($p >= 0)) { $p–; } return DDSG_CAT_HEADER . ’ ’ . $post_data[$p][‘title’] . '’; } /* * Generate post output */ function ddsg_display_posts($post_data, $num_posts, $post_start, $post_end, $comments_on_posts, $new_window, $show_post_date, $date_format) { $show_zero_comments = get_option(‘ddsg_show_zero_comments’); if ($num_posts == 0) return “”; if (($post_start == 0) && ($post_end == 0)) return “”; $t_out = “”; $t_out .= DDSG_POST_HEADER; $llevel = -1; for ($p = $post_start; $p <= $post_end; $p++) { $level = $post_data[$p][‘level’]; if ($level > $llevel) { $t_out .= ’
 • '; for ($k = $llevel + 1; $k < $level; $k++) { $t_out .= ’
 • ’ . strip_tags(ddsg_find_parent_post($post_data, $p, $k)) . ’ (continued)
  • ‘; } } if ($level == $llevel) { $t_out .= ’
   ‘; } if ($level < $llevel) { $t_out .= ‘’; for ($k = $llevel; $k > $level; $k–) { $t_out .= ’
   ‘; } } if ($post_data[$p][‘type’] == ‘c’) { $t_out .= ‘’ . DDSG_CAT_HEADER . ’ ‘; $t_out .= ‘$t_out .= ’ title="’ . strip_tags($post_data[$p][‘title’]) . ‘"’; if ($new_window) { $t_out .= ’ target="_blank"’; } $t_out .= ‘>’ . $post_data[$p][‘title’] . ‘’; } else { $the_title = htmlspecialchars(trim($post_data[$p][‘title’])); if ($the_title == ‘’) { $the_title = DDSG_NO_TITLE; } $t_out .= ‘$t_out .= ’ title="’ . $the_title . ‘"’; if ($new_window) { $t_out .= ’ target="_blank"’; } $t_out .= ‘>’ . $the_title . ‘’; if ($show_post_date) { // $t_out .= ’ ’ . date($date_format, strtotime($post_data[$p][‘date’])); $t_out .= ’ ’ . date_i18n($date_format, strtotime($post_data[$p][‘date’])); } if ($comments_on_posts) { if ($show_zero_comments || ($post_data[$p][‘comments’] > 0)) { $t_out .= ’ (’ . $post_data[$p][‘comments’] . ‘)’; } } } $llevel = $level; } $t_out .= ‘’; for ($k = $llevel; $k > 0; $k–) { $t_out .= ‘’; } $t_out .= ‘’; return $t_out; } /* * Merge categories with posts */ function ddsg_merge_cats_posts($post_data, $posts, $cat_data, $num_posts, $num_cats, $comments_on_posts, $show_post_date) { for ($c = 0; $c < $num_cats; $c++) { $level = $cat_data[$c][‘level’]; $tmp_array = array(); $tmp_array[‘type’] = ‘c’; $tmp_array[‘id’] = $cat_data[$c][‘cat_id’]; $tmp_array[‘title’] = $cat_data[$c][‘cat_name’]; $tmp_array[‘level’] = $level; $post_data[] = $tmp_array; $k = 0; while (isset($posts[$k]) && ($posts[$k]->category_id != $cat_data[$c][‘cat_id’]) && ($k < $num_posts)) { $k++; } $any_posts = 0; while (isset($posts[$k]) && ($posts[$k]->category_id == $cat_data[$c][‘cat_id’]) && ($k < $num_posts)) { $tmp_array = array(); $tmp_array[‘type’] = ‘p’; $tmp_array[‘id’] = $posts[$k]->ID; $tmp_array[‘title’] = $posts[$k]->post_title; $tmp_array[‘level’] = $level + 1; if ($comments_on_posts) $tmp_array[‘comments’] = $posts[$k]->comment_count; if ($show_post_date) $tmp_array[‘date’] = $posts[$k]->post_date; $post_data[] = $tmp_array; $k++; } } return $post_data; } /* * Remove categories with no posts */ function ddsg_remove_empty_cats($post_data) { $llp = -1; $last_type = ‘x’; $last_level = ‘x’; $last_del = FALSE; $pdc = count($post_data); for ($i = $pdc - 1; $i >= 0; $i–) { $type = $post_data[$i][‘type’]; $title = $post_data[$i][‘title’]; $level = $post_data[$i][‘level’]; if (($type == ‘c’) && ($last_type == ‘c’) && (($last_level <= $level) || ($last_del == TRUE))) { $post_data[$i][‘type’] = ‘r’; $last_del = TRUE; } else { $last_del = FALSE; } $last_type = $type; $last_level = $level; if ($post_data[$i][‘type’] == ‘p’) { $llp = $post_data[$i][‘level’]; } } $new_post_data = array(); foreach ($post_data as $pd) { if ($pd[‘type’] != ‘r’) { $new_post_data[] = $pd; } } return $new_post_data; } /* * Generate sitemap navigation */ function ddsg_generate_nav($total_pages, $current_page, $page_nav, $sm_name) { global $wp_query; $output1 = NULL; if (strlen($sm_name) > 0) { // permalinks enabled $the_url = get_bloginfo(‘url’); if ($the_url{strlen($the_url)-1} != “/”) { $the_url = $the_url . “/” . $sm_name . “/”; } if ($total_pages > 1) { if ($page_nav == 1) { $output1 .= "
   Page " . $current_page . " of " . $total_pages; if ($current_page > 1) { $output1 .= ’ : Previous Page’; } if ($current_page < $total_pages) { $output1 .= ’ : Next Page’; } $output1 .= "
   “; } else if ($page_nav == 2) { $output1 .= ’
   Pages: ‘; for ($i = 1; $i <= $total_pages; $i++) { if ($i == $current_page) { $output1 .= $i . " "; } else { $output1 .= ‘’ . $i . ’ ‘; } } $output1 .= "
   "; } } } else { // permalinks not enabled $the_url = get_bloginfo(‘url’); if ($the_url{strlen($the_url)-1} != “/”) { $the_url = $the_url . “/index.php”; } if ($total_pages > 1) { if ($page_nav == 1) { $output1 .= ’
   Page ’ . $current_page . ’ of ’ . $total_pages; if ($current_page > 1) { $output1 .= ’ : Previous Page’; } if ($current_page < $total_pages) { $output1 .= ’ : Next Page’; } $output1 .= "
   “; } else if ($page_nav == 2) { $output1 .= ’
   Pages: ‘; for ($i = 1; $i <= $total_pages; $i++) { if ($i == $current_page) { $output1 .= $i . " “; } else { $output1 .= '’ . $i . ’ ‘; } } $output1 .= "
   "; } } } if (strlen($sm_name) > 0) { $output1 = str_replace($the_url . ‘1/’, $the_url, $output1); } else { $output1 = str_replace(’&pg=1”’, '”’, $output1); } return $output1; } /* * Create the sitemap */ function ddsg_create_sitemap() { global $wpdb; $tp = $wpdb->prefix; // Currently using a work-around for the version system // determines if pre or post 2.3 from wp_term_taxonomy $ver = 2.2; $wpv = $wpdb->get_results(“show tables like ‘{$tp}term_taxonomy’”); if (count($wpv) > 0) { $ver = 2.3; } $items_per_page = (int)get_option(‘ddsg_items_per_page’); $sm_name = (string)get_option(‘ddsg_sm_name’); $what_to_show = trim(get_option(‘ddsg_what_to_show’)); $which_first = trim(get_option(‘ddsg_which_first’)); $post_sort_order = trim(get_option(‘ddsg_post_sort_order’)); $page_sort_order = trim(get_option(‘ddsg_page_sort_order’)); $comments_on_posts = get_option(‘ddsg_comments_on_posts’); $comments_on_pages = get_option(‘ddsg_comments_on_pages’); $hide_future = get_option(‘ddsg_hide_future’); $new_window = get_option(‘ddsg_new_window’); $show_post_date = get_option(‘ddsg_show_post_date’); $show_page_date = get_option(‘ddsg_show_page_date’); $date_format = get_option(‘ddsg_date_format’); $hide_protected = get_option(‘ddsg_hide_protected’); $excluded_cats = trim(get_option(‘ddsg_excluded_cats’)); $excluded_pages = trim(get_option(‘ddsg_excluded_pages’)); $page_nav = trim(get_option(‘ddsg_page_nav’)); $page_nav_where = trim(get_option(‘ddsg_page_nav_where’)); $xml_path = trim(get_option(‘ddsg_xml_path’)); $xml_where = get_option(‘ddsg_xml_where’); // prepare exclusion lists $excluded_cats = str_replace(’ ‘, ‘’, $excluded_cats); $excluded_cats = (array)explode(’,’, $excluded_cats); $excluded_pages = str_replace(’ ‘, ‘’, $excluded_pages); $excluded_pages = (array)explode(’,’, $excluded_pages); if ($what_to_show != ‘pages’) { // gets cats if ($ver < 2.3) { $cats = (array)$wpdb->get_results(” SELECT cat_ID as category_ID, cat_name, category_parent FROM {$tp}categories GROUP BY cat_ID ORDER BY category_parent, cat_name “); $cats_with_children = (array)$wpdb->get_col(” SELECT category_parent FROM {$tp}categories WHERE category_parent != ‘0’ GROUP BY category_parent ORDER BY category_parent “, 0); } else { // >= 2.3 $cats = (array)$wpdb->get_results(” SELECT {$tp}terms.term_id as category_ID, {$tp}terms.name as cat_name, {$tp}term_taxonomy.parent as category_parent FROM {$tp}terms, {$tp}term_taxonomy WHERE {$tp}term_taxonomy.taxonomy = ‘category’ AND {$tp}terms.term_id = {$tp}term_taxonomy.term_id GROUP BY category_ID ORDER BY category_parent, cat_name “); $cats_with_children = (array)$wpdb->get_col(” SELECT parent as category_parent FROM {$tp}term_taxonomy WHERE parent != ‘0’ AND {$tp}term_taxonomy.taxonomy = ‘category’ GROUP BY category_parent ORDER BY category_parent ", 0); } $sort_string = ‘’; switch ($post_sort_order) { case ‘datea’: $sort_string = ‘post_date ASC’; break; case ‘dated’: $sort_string = ‘post_date DESC’; break; default: // title $sort_string = ‘post_title’; break; } $extra_data = ‘’; if ($comments_on_posts) { $extra_data .= ', comment_count '; } if ($show_post_date) { $extra_data .= ', post_date '; } $dup_check = ‘’; $pass_check = ‘’; if ($hide_protected) { $pass_check = " AND post_password = ‘’ "; } $future_check = ‘’; if ($hide_future) { $future_check = " AND post_status != ‘future’ “; } if ($ver < 2.3) { $posts = (array)$wpdb->get_results(” SELECT ID, category_id, post_title $extra_data FROM {$tp}posts, {$tp}post2cat WHERE {$tp}posts.ID = {$tp}post2cat.post_id AND post_status = ‘publish’ AND post_type = ‘post’ $dup_check $pass_check $future_check ORDER BY category_id, $sort_string “); } else { // >= 2.3 $posts = (array)$wpdb->get_results(” SELECT ID, {$tp}term_taxonomy.term_id as category_id, post_title $extra_data FROM {$tp}posts, {$tp}term_relationships, {$tp}term_taxonomy WHERE {$tp}posts.ID = {$tp}term_relationships.object_id AND {$tp}term_relationships.term_taxonomy_id = {$tp}term_taxonomy.term_taxonomy_id AND {$tp}term_taxonomy.taxonomy = ‘category’ AND post_status = ‘publish’ AND post_type = ‘post’ $dup_check $pass_check $future_check ORDER BY category_id, $sort_string "); } $num_cats = count($cats); $num_posts = count($posts); $cat_data = array(); $post_data = array(); $cat_data = ddsg_get_cats($cat_data, $cats, $num_cats, $cats_with_children, $excluded_cats); $num_cats = count($cat_data); $post_data = ddsg_merge_cats_posts($post_data, $posts, $cat_data, $num_posts, $num_cats, $comments_on_posts, $show_post_date); $post_data = ddsg_remove_empty_cats($post_data); $num_posts = count($post_data); } if ($what_to_show != ‘posts’) { $sort_string = ‘’; switch ($page_sort_order) { case ‘datea’: $sort_string = ‘post_date ASC’; break; case ‘dated’: $sort_string = ‘post_date DESC’; break; case ‘menua’: $sort_string = ‘menu_order ASC’; break; case ‘menud’: $sort_string = ‘menu_order DESC’; break; default: // title $sort_string = ‘post_title’; break; } $extra_data = ‘’; if ($comments_on_pages) { $extra_data .= ', comment_count '; } if ($show_page_date) { $extra_data .= ', post_date '; } $pass_check = ‘’; if ($hide_protected) { $pass_check = " AND post_password = ‘’ “; } $pages = (array)$wpdb->get_results(” SELECT post_title, ID, post_parent $extra_data FROM {$tp}posts WHERE post_type = ‘page’ AND post_status = ‘publish’ $pass_check ORDER BY post_parent, $sort_string “); $pages_with_children = (array)$wpdb->get_col(” SELECT post_parent FROM {$tp}posts WHERE post_type = ‘page’ AND post_status = ‘publish’ AND post_parent != ‘0’ GROUP BY post_parent ORDER BY post_parent ", 0); $num_pages = count($pages); $page_data = array(); $page_data = ddsg_get_pages($page_data, $pages, $num_pages, $pages_with_children, $excluded_pages, $comments_on_pages, $show_page_date); $num_pages = count($page_data); } $wpdb->flush(); switch ($what_to_show) { case ‘posts’: $total_items = $num_posts; break; case ‘pages’: $total_items = $num_pages; break; default: $total_items = $num_posts + $num_pages; break; } $current_page = 1; if (get_query_var(“pg”)) { $current_page = get_query_var(“pg”); } if ($items_per_page <= 0) { $total_pages = 1; $items_per_page = $total_items; } else { $total_pages = (int)ceil($total_items / $items_per_page); } $t_start = ($current_page - 1) * $items_per_page; $t_end = $t_start + $items_per_page - 1; if ($t_end > $total_items) { $t_end = $total_items - 1; } if ($current_page < 1) { $current_page = 1; } else if ($current_page > $total_pages) { $current_page = $total_pages; $t_start = ($current_page - 1) * $items_per_page; $t_end = $t_start + $items_per_page - 1; if ($t_end > $total_items) { $t_end = $total_items - 1; } } $t_out = ‘’; $t_out .= “\n\n\n\n”; $t_out .= ’
   '; if ($page_nav_where != ‘bottom’) { $t_out .= ddsg_generate_nav($total_pages, $current_page, $page_nav, $sm_name); } if ($what_to_show == ‘posts’) { // show just posts $post_start = $t_start; $post_end = $t_end; if ($t_end > $num_posts) { $post_end = $num_posts - 1; } $t_out .= ddsg_display_posts($post_data, $num_posts, $post_start, $post_end, $comments_on_posts, $new_window, $show_post_date, $date_format); } else if ($what_to_show == ‘pages’) { // show just pages $page_start = $t_start; $page_end = $t_end; if ($t_end > $num_pages - 1) { $page_end = $num_pages - 1; } $t_out .= ddsg_display_pages($page_data, $num_pages, $page_start, $page_end, $comments_on_pages, $new_window, $show_page_date, $date_format); } else { // show both if ($which_first == ‘pages’) { $num1 = $num_pages; $num2 = $num_posts; } else { $num1 = $num_posts; $num2 = $num_pages; } if ($t_start > ($num1 - 1)) { $start1 = $end1 = 0; $start2 = $t_start - $num1; $end2 = $t_end - $num1; if ($end2 >= $num2) { $end2 = $num2 - 1; } } else if ($t_end < $num1) { $start2 = $end2 = 0; $start1 = $t_start; $end1 = $t_end; if ($end1 >= $num1) { $end1 = $num1 - 1; } } else { $start1 = $t_start; $end1 = $num1 - 1; $start2 = 0; $end2 = $items_per_page - ($end1 - $start1) - 2; } if ($end2 >= $num2) { $end2 = $num2 - 1; } if ($end1 >= $num1) { $end1 = $num1 - 1; } if ($which_first == ‘pages’) { $t_out .= ddsg_display_pages($page_data, $num1, $start1, $end1, $comments_on_pages, $new_window, $show_page_date, $date_format); $t_out .= ddsg_display_posts($post_data, $num2, $start2, $end2, $comments_on_posts, $new_window, $show_post_date, $date_format); } else { $t_out .= ddsg_display_posts($post_data, $num1, $start1, $end1, $comments_on_posts, $new_window, $show_post_date, $date_format); $t_out .= ddsg_display_pages($page_data, $num2, $start2, $end2, $comments_on_pages, $new_window, $show_page_date, $date_format); } } if ($page_nav_where != ‘top’) { $t_out .= ddsg_generate_nav($total_pages, $current_page, $page_nav, $sm_name); } if ($xml_path != ‘’) { if (($xml_where == ‘every’) OR ($current_page == $total_pages)) { $t_out .= ’
   ’ . DDSG_VIEW_XML . ’
   '; } } $t_out .= ’

’ . DDSG_CREDITS . ’ dagondesign.com

‘; $t_out .= ’
‘; $t_out .= “\n\n\n\n”; // Ampersand fix $t_out = str_replace("&", “&”, $t_out); return $t_out; } /* * Create rewrite rules for sitemap pages */ function ddsg_permalinks($rules) { global $wp_rewrite; $ddsg_sm_name = trim(get_option(‘ddsg_sm_name’)); if ($wp_rewrite->use_verbose_rules || !isset($wp_rewrite->use_verbose_rules)) { $match_form = ‘$1’; } else { $match_form = ‘$matches[1]’; } if ($ddsg_sm_name != ‘’) { $ddsg_sm_name = ‘index.php/’ . $ddsg_sm_name; $newrules[$ddsg_sm_name . ‘/([0-9]{1,})/?$’] = ‘index.php?&pagename=’ . $ddsg_sm_name . ‘&pg=’ . $match_form; $newrules = array_merge($newrules,$rules); return $newrules; } else { return $rules; } } /* * Initialize query var for sitemap permalinks */ function ddsg_query_vars ( $vars ) { $vars[] = “pg”; return $vars; } /* * Display sitemap if trigger is found */ function ddsg_generate_sitemap($content) { if (strpos($content, “”) !== FALSE) { $content = preg_replace(’/ \s*\s*</p>/i’, “”, $content); $content = str_replace(’’, ddsg_create_sitemap(), $content); } return $content; } add_filter(‘query_vars’, ‘ddsg_query_vars’); add_filter(‘rewrite_rules_array’, ‘ddsg_permalinks’); add_filter(‘the_content’, ‘ddsg_generate_sitemap’); add_action(‘admin_menu’, ‘ddsg_add_option_pages’); ?>[/code] Wrzuciłem go na serwer ale pojawa się błąd w 17 lini - linia 17 to:

[code]add_option(‘ddsg_language’, ‘English’);

W czym jest problem że pojawa się błąd

?