Potrebuje dalszej pomocy!


(Ankaw83) #1

NAdal mam wirusy :frowning:


(Krzychuu) #2

Wrzuć logi z HiJack This i Silent Runners.

Oraz daj loga z ComboFix. (opis na samym dole)


(Asterisk) #3