Potrzebuje pomocy w odczytaniu wyniku skanowania smarmontools

Jak dla mnie ten wynik jest zupełnie nieczytelny. Nie używam windows, więc nie mam jak sprawdzić hd tunem. Czy mam bad sectory na dysku czy nie? Jest jakiś błąd ale nie wiem czy to coś poważnego. W której rubryce tego szukać? A może polecacie jakiś prostszy w zrozumieniu program do diagnostyki dysku pod linuksem?

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Hitachi Travelstar 5K160
Device Model: Hitachi HTS541612J9SA00
Serial Number: SB2541H6H3E84E
LU WWN Device Id: 5 000cca 543cfa667
Firmware Version: SBDOC70P
User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 7
ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1
Local Time is: Wed Jan 1 11:17:35 2014 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever 
					been run.
Total time to complete Offline 
data collection: ( 645) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 73) minutes.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
 2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
 3 Spin_Up_Time 0x0007 236 236 033 Pre-fail Always - 1
 4 Start_Stop_Count 0x0012 097 097 000 Old_age Always - 5731
 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
 8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
 9 Power_On_Hours 0x0012 051 051 000 Old_age Always - 21579
 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
 12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 5695
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 92
193 Load_Cycle_Count 0x0012 058 058 000 Old_age Always - 422432
194 Temperature_Celsius 0x0002 211 211 000 Old_age Always - 26 (Min/Max 15/49)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 253 000 Old_age Always - 1
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 15 (device log contains only the most recent five errors)
	CR = Command Register [HEX]
	FR = Features Register [HEX]
	SC = Sector Count Register [HEX]
	SN = Sector Number Register [HEX]
	CL = Cylinder Low Register [HEX]
	CH = Cylinder High Register [HEX]
	DH = Device/Head Register [HEX]
	DC = Device Command Register [HEX]
	ER = Error register [HEX]
	ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 15 occurred at disk power-on lifetime: 6647 hours (276 days + 23 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 10 51 01 81 76 f9 e0 Error: IDNF at LBA = 0x00f97681 = 16348801

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 29 00 01 81 76 f9 e0 08 00:45:12.200 READ MULTIPLE EXT
 70 00 00 ff ff ff ef 08 00:45:12.100 SEEK [OBS-7]
 c6 00 10 00 00 00 e0 04 00:45:12.000 SET MULTIPLE MODE
 c6 00 10 00 00 00 e0 08 00:45:12.000 SET MULTIPLE MODE
 91 00 3f 00 00 00 ef 08 00:45:12.000 INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]

Error 14 occurred at disk power-on lifetime: 6647 hours (276 days + 23 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 10 51 00 ff ff ff ef

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 70 00 00 ff ff ff ef 08 00:45:12.100 SEEK [OBS-7]
 c6 00 10 00 00 00 e0 04 00:45:12.000 SET MULTIPLE MODE
 c6 00 10 00 00 00 e0 08 00:45:12.000 SET MULTIPLE MODE
 91 00 3f 00 00 00 ef 08 00:45:12.000 INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
 10 00 00 00 00 00 e0 08 00:45:11.600 RECALIBRATE [OBS-4]

Error 13 occurred at disk power-on lifetime: 6647 hours (276 days + 23 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 10 51 01 81 76 f9 e0 Error: IDNF at LBA = 0x00f97681 = 16348801

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 29 00 01 81 76 f9 e0 00 00:45:01.300 READ MULTIPLE EXT
 29 00 01 00 00 00 e0 00 00:45:01.300 READ MULTIPLE EXT
 29 00 01 00 00 00 e0 00 00:45:01.300 READ MULTIPLE EXT
 29 00 01 00 00 00 e0 00 00:45:01.300 READ MULTIPLE EXT
 29 00 01 00 00 00 e0 00 00:45:01.300 READ MULTIPLE EXT

Error 12 occurred at disk power-on lifetime: 6647 hours (276 days + 23 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 10 51 01 81 76 f9 ed Error: IDNF 1 sectors at LBA = 0x0df97681 = 234452609

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 c8 00 01 81 76 f9 ed 00 00:36:20.100 READ DMA
 c8 00 01 00 28 03 e0 00 00:36:20.100 READ DMA
 c8 00 01 00 28 03 e0 00 00:36:20.100 READ DMA
 c8 00 01 00 08 00 e0 00 00:36:20.100 READ DMA
 c8 00 01 00 08 00 e0 00 00:36:20.100 READ DMA

Error 11 occurred at disk power-on lifetime: 6647 hours (276 days + 23 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 10 51 01 81 76 f9 ed Error: IDNF 1 sectors at LBA = 0x0df97681 = 234452609

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 c8 00 01 81 76 f9 ed 00 00:31:27.800 READ DMA
 c8 00 01 00 28 03 e0 00 00:31:27.800 READ DMA
 c8 00 01 00 28 03 e0 00 00:31:27.800 READ DMA
 c8 00 01 00 08 00 e0 00 00:31:27.800 READ DMA
 c8 00 01 00 08 00 e0 00 00:31:27.400 READ DMA

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 10864 -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1 0 0 Not_testing
  2 0 0 Not_testing
  3 0 0 Not_testing
  4 0 0 Not_testing
  5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Smart nie zgłasza uszkodzonych sektorów:

197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0

ale dla mnie podejrzanie wygląda sektor 234452609.

 

Zapuść test smart poleceniem

smartctl -t long /dev/sdx

gdzie “x” to literka badanego dysku i wtedy zapodaj wynik ponownie. Ten test nie ma paska postępu, tylko po wpisaniu napiszę Ci ile ten test będzie trwał (może nawet kilka godzin). W tym czasie nie wyłączaj/resetuj kompa i staraj się raczej nic na nim nie robić.