Potrzebuję schemat blokowy - Kalkulator liczb zespolonych


(Kuna 87) #1

Witam,

jestem tu pierwszy raz i prosiłbym zeby mi ktos pomógł.. potrzebuję algorytm w schemacie blokowym do takiego oto kodu:

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 


struct zmienna {

        double re;

        double im;

        };


void wprowadz(zmienna &l1, zmienna &l2,char znak);

void wyswietl(double suma1, double suma2);

void wyswietl_try_wyk(double &suma1,double &suma2);

void dodawanie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak);

void odejmowanie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak);

void mnozenie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak);

void dzielenie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak);

void potegowanie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak);


int main()

{

 textbackground(7);

 clrscr();

 bool wyjscie=false;

 char znak;

 double suma1,suma2;

 zmienna l1,l2;

 char znaki[40]="-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/";

//-------------START SCREN-----------------------------------------------------//

  gotoxy(26,2);

  textcolor(16);

  cprintf("\nKALKUlATOR LICZB ZESPOLONYCH");

  gotoxy(28,4);

  textcolor(9);

  cprintf("\nWykonanie: RAFAL\n");

  for(int i=0;i<20;i++)

   {

    gotoxy(31,12);

    textcolor(12);

    cprintf("System loading... %c",znaki[i]);

    Sleep(100);

   }

//--------------------MENU-----------------------------------------------------//

 while(!wyjscie){

  clrscr();

  gotoxy(33,2);textcolor(9); cprintf("\n###...MENU...###");

  gotoxy(31,6);textcolor(16); cprintf("\n Wybierz dzia%canie:\n",136);

  gotoxy(32,8); cprintf("[+] Dodawanie.");

  gotoxy(32,9); cprintf("[-] Odejmowanie.");

  gotoxy(32,10); cprintf("[*] Mno%cenie.",190);

  gotoxy(32,11); cprintf("[/] Dzielenie.");

  gotoxy(32,12); cprintf("[^] Pot%cgowanie.",169);

  gotoxy(32,13); cprintf("[k] Koniec.");

  gotoxy(32,15); cprintf("Dokonaj wyboru:");

  char dzialanie=getch();

  clrscr();

  switch(dzialanie)

        {


        case '+':

            clrscr();

            textcolor(9); cprintf("\nWybra%ce%c dodawanie.",136,152);

            wprowadz(l1,l2,znak);

            dodawanie(l1,l2,suma1,suma2,znak);

            wyswietl(suma1,suma2);

            wyswietl_try_wyk(suma1,suma2);break;

        case '-':

            clrscr();

            textcolor(9); cprintf("\nWybra%ce%c odejmowanie.",136,152);

            wprowadz(l1,l2,znak);

            odejmowanie(l1,l2,suma1,suma2,znak);

            wyswietl(suma1,suma2);

            wyswietl_try_wyk(suma1,suma2);break;

        case '*':

            clrscr();

            textcolor(9); cprintf("\nWybra%ce%c mno%cenie.",136,152,190);

            wprowadz(l1,l2,znak);

            mnozenie(l1,l2,suma1,suma2,znak);

            wyswietl(suma1,suma2);

            wyswietl_try_wyk(suma1,suma2);break;

        case '/':

            clrscr();

            textcolor(9); cprintf("\nWybra%ce%c dzielenie.",136,152);

            wprowadz(l1,l2,znak);

            dzielenie(l1,l2,suma1,suma2,znak);

            wyswietl(suma1,suma2);

            wyswietl_try_wyk(suma1,suma2);break;

        case '^':

            clrscr();

            textcolor(9); cprintf("\nWybra%ce%c pot%cgowanie.",136,152,169);

            potegowanie(l1,l2,suma1,suma2,znak);break;

        case 'k':

            wyjscie=true;break;

        }

         }

}

//-----------------IN----------------------------------------------------------//

void wprowadz(zmienna &l1, zmienna &l2,char znak)

{

 textcolor(16);

 cprintf("\n\rPodaj pierwsz%c liczb%c w formacie a(+/-)bi: ",165,169);

 scanf("%lg %lg %c",&l1.re,&l1.im,&znak);

 textcolor(16);

 cprintf("\rPodaj drug%c liczb%c w formacie a(+/-)bi: ",165,169);

 scanf("%lg %lg %c",&l2.re,&l2.im,&znak);

}

//------------------OUT--------------------------------------------------------//

void wyswietl(double suma1, double suma2)

{

 textcolor(16);

 cprintf("\n\n\rPosta%c algebraiczna: ",134);

 if ((suma2>0)||(suma2==0))

   {

   cprintf("%0.3lg", suma1);

   cprintf("+");

   cprintf("%0.3lg", suma2);

   cprintf("i");

   }

 else

   {

   cprintf("%0.3lg", suma1);

   cprintf("%0.3lg", suma2);

   cprintf("i");

   };

}

void wyswietl_try_wyk(double &suma1,double &suma2)

{

 double Pi1,Pi2,Pi3,r,dod;

 r=sqrt(suma1*suma1+suma2*suma2); //Modul liczby zespolonej//

 textcolor(16);

 if ((suma1==0)||(suma2==0))

   {cprintf("\n\rBrak postaci trygonometrycznej i wykladniczej.");}

 else

   {

   Pi1=atan(cos(suma1/r));

   Pi2=atan(sin(suma2/r));

   Pi3=atan(Pi1/Pi2);

   if (Pi3>0)

    {

    cprintf("\n\rPosta%c trygonometryczna: %0.3lg (cos %0.3lg +isin %0.3lg)",134,r,Pi3,Pi3);

    cprintf("\n\rPosta%c wykladnicza: e^i*%lg",134,Pi3);

    }

   else

    {

    dod=pow(Pi3,2);

    cprintf("\n\rPosta%c trygonometryczna: ",134);

    cprintf("%0.3lg ",r);

    cprintf("(-cos %0.3lg%c ",dod,20);

    cprintf("- isin %0.3lg%c)",dod,20);

    cprintf("\n\rPosta%c wyk%cadnicza: e^i*(%lg)",134,136,Pi3);

    };

 }

 cprintf("\n\n\rNACISNIJ DOWOLNY KLAWISZ...");

 getch();

}

//--------------DZIAŁANIA------------------------------------------------------//

void dodawanie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak)

{

 cprintf("\n\n\rSuma liczb urojonych: ");

 suma1=l1.re+l2.re;

 suma2=l1.im+l2.im;

}


void odejmowanie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak)

{

 cprintf("\n\n\rR%c%cnica liczb urojonych: ",162,190);

 suma1=l1.re-l2.re;

 suma2=l1.im-l2.im;

}


void mnozenie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak)

{

 cprintf("\n\n\rIloczyn liczb urojonych: ");

 suma1=(l1.re*l2.re)-(l1.im*l2.im);

 suma2=(l1.re*l2.im)+(l2.re*l1.im);

}


void dzielenie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak)

{

 cprintf("\n\n\rIloraz liczb urojonych: ");

 suma1=((l1.re*l2.re)+(l1.im*l2.im))/((l2.re*l2.re)+(l2.im*l2.im));

 suma2=((l2.re*l1.im)-(l1.re*l2.im))/((l2.re*l2.re)+(l2.im*l2.im));

}

void potegowanie(zmienna l1, zmienna l2, double &suma1, double &suma2, char znak)

{

 int n;

 double Pi1,Pi2,kat,r,p,p1,p2;

 double pot_pi,dod;

 textcolor(16);

 cprintf("\n\rPodaj liczb%c w formacie a(+/-)bi: ",169);

 scanf("%lg %lg %c",&l1.re,&l1.im,&znak);

 cprintf("\nPodaj stopie%c pot%cgi: ",228,169);

 scanf("%i", &n);


 r=sqrt(l1.re*l1.re+l1.im*l1.im); //Modul liczby zespolonej//

 Pi1=atan(cos(l1.re/r));

 Pi2=atan(sin(l1.im/r));

 kat=atan(Pi1/Pi2);

 pot_pi=kat*n;


 p=pow(r,n);

 p1=pow(l1.re,n);

 p2=pow(l1.im,n);


 cprintf("\n\n\rPot%cga stopnia %i wynosi:",169,n);

 cprintf("\rPosta%c algebraiczna: ",134);

    if ((p2>0)||(p1==0))

      {

      cprintf("%0.3lg",p1);

      cprintf("+");

      cprintf("%0.3lg",p2);

      cprintf("i");

      }

    else

      {

      cprintf("%0.3lg",p1);

      cprintf("%0.3lg",p2);

      cprintf("i");

      };

    if (pot_pi>0)

      {

      cprintf("\n\rPosta%c trygonometryczna: %0.3lg (cos %0.3lg%c + isin %0.3lg%c)",134,p,pot_pi,20,pot_pi,20);

      }

    else

      {

      dod=pow(pot_pi,2);

      cprintf("\n\rPosta%c trygonometryczna: ",134);

      cprintf("%0.3lg ",p);

      cprintf("(-cos %0.3lg%c ",dod,20);

      cprintf("- isin %0.3lg%c)",dod,20);

      };

 cprintf("\n\rPosta%c wyk%cadnicza: e^i*%lg",134,136,pot_pi);

 cprintf("\n\n\rNACISNIJ DOWOLNY KLAWISZ...");

 getch();

}

Jakby ktoś mógłby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny!!

Z góry dziękuje i pozdrawiam :slight_smile:


(Fiołek) #2

Nie za dużo tego kodu? Wątpię czy Ci ktoś to ot tak napisze...


(Kuna 87) #3

Kodu nie jest chyba za dużo... zresztą nie wiem czy da sie to skrócić jakoś .. :] jest to progam który umożliwia dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie i pierwiastkowanie liczb zespolonych.. program wyświetla wynik w postaci trygonometrycznej, algebraicznej i wykładniczej.. jest menu graficzne :]

Algorytm wydaje mi sie ze musi byc prosty? tzn. Start, Wprowadzenie zmiennych, Wylicznie, Przedstawienie w 3 postaciach i tyle ?

Jak mówisz ze nikt mi nie pomoze sam sie pomęcze ... jak zrobie to wrzuce na forum moze sie komus przyda :]

Pozdro