Pov-Ray światło "spotlight"


(si@tk@rz) #1

zblizenienapunkt0.jpg

Chcę aby to niebieskie światło zajęło całą ścianę tej kostki, aby były dość twarde krawędzie tam gdzie pada światło, tylko że jak powiększam promień radius to właśnie taki efekt jak wyżej otrzymuję. Po lewej stronie użyłem takiego samego kodu (oczywiście w innym miejscu źródło światła) i tam jest dobrze.

(...)

/*---------Światła----------*/     


    light_source{ //2 //to światło dobrze oświetla ścianę

    0,10,-100color Orange 

    spotlight

    radius 4.5

    falloff 5

    tightness 1

    point_at0,10,0

    }   

    light_source{ //3

    100,10,0color Blue

    spotlight

    radius 4,5

    falloff 5

    tightness 1

    point_at0,10,0 

    }    texture {pigment{Yellow}}

   finish { phong 0.4 }

   }  


object { kostka translate 0,0,0}