Power ISO błąd zapisu


(Masaj) #1

W Power ISO 5.4 podczas zapisu danych po konfiguracji programu w opcjach pojawia się okienko błędu:

isoerror.th.jpg

Program zainstalowany jest na D:/Program Files (x86) tam gdzie poprzednia działająca bez problemów wersja, obecna wersja powoduje ten błąd po raz 1-wszy.

Po zmontowaniu dysku dla ISO wyskakuje błąd: nierozpoznany i nie widoczny dysk - sprawdź czy jest prawidłowo zainstalowany lub nie jest przeniesiony w inne miejsce.

errorca.th.jpg