Power Point- scalanie dwóch prezentacji


(fiesta) #1

Otworzyć obydwie i kopiować slajd po slajdzie z jednej do drugiej.


(corrtez) #2

Google nie boli :slight_smile:

Możesz też połączyć dwie prezentacje przez hyperlink, lub wstawić jedną w drugą jako obiekt.