PowerShell - błąd podczas przetwarzania skryptu


(Djzon) #1

Dodalem skrypt do PowerShell część została poprawnie przetworzona a część informuje na czerwono o znalezionym błędzie. Być może to nie znaczący błąd - trudno powiedzieć...


(lucas80) #2

Zmień po prostu write-error na write-output. Write-error służy do przekazywania błędów, a nie informowania użytkownika.