Powershell i wyświetlanie numerów linii pliki tekstowego

Czy istnieje w PS jakaś komenda, którą mogę wyświetlić numer aktualnie przetwarzanej linii pliku wejściowego?

np. Gdy plik zapiszę do zmiennej $plik = Get-Content plik.txt

Zawartość pliku plik.txt to np.
Pies
Kot
Wilk
Lis

I teraz lecę Foreachem przez zmienną $plik chciałbym wyświetlić na ekranie konsoli:

Linia 1: Pies
Linia 2: Kot
Linia 3: Wilk
Linia 4: Lis


…lub zwykły licznik zainicjowany w ForEach.

Już sobie poradziłem w prostszy sposób.