Powiadomienie mało miejsca na dysku

j.w.

Czy da się jakoś pozbyć tego ciągłego powiadamiania o małej ilości miejsca na dysku?

Otwórz Notatnik i wklej do niego:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001

Plik zapisz jako typ wszystkie pliki pod nazwą fix.reg -> uruchom powstały plik i potwierdź chęć dodania do rejestru. :slight_smile:

Dzięki :smiley: