Powiadomienie o możliwości narażenia na zakażenie Covid-19 (iOS)

Wróbelki ćwierkają, że taki ficzer, znajduje się w becie iOS 13,5 (ustawienia - prywatność - zdrowie):