Powolna praca komputera, jeszcze wolniejszy internet


(MichalMMM) #1

Komputer działa wolniej niż dotychczas, a korzystanie z internetu stało się niemal niemoźliwe (pozostałe komputery korzystające z domowego routera nie mają problemu z sygnałem). Skany:

 

http://www.wklej.org/id/3011886/

http://www.wklej.org/id/3011893/

http://www.wklej.org/id/3011895/


(Acorus) #2

f.txt