Powolna praca komputera

Komputer strasznie muli, strony internetowe się wolno otwierają… Proszę o sprawdzenie logów.

Optymalizacja i odchudzanie Windows XP - Searchengines (dla zawansowanych)

Optymalizacja i odchudzanie Windows XP - Dobreprogramy (dla mniej zawansowanych)