Powolna praca komputera


(Nuhikarukana) #1

Witam.Od 2010 roku posiadam komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows Vista.Od roku komputer sprawia mi ogromne problemy.Jego włączenie trwa około dziesięciu minut.Wszystkie pliki bardzo wolno się ładują. I tutaj kieruję moje pytanie.Czym to jest spowodowane? Na komputerze nie mam niepotrzebnych programów a i tak jest bardzo powolny. Czy jedynym wyjściem jest oddanie go do serwisu na czyszczenie? W linku przedstawiam zaistniałą sytuację i pliki jakie posiadam na komputerze.  

 

post-264036-0-57608800-1407606713_thumb.

post-264036-0-22658200-1407606717_thumb.


(Atis) #2

Start 10 minut to sprawdź stan dysku.

W panelu sterowania odinstaluj Conduit Engine, uTorrentBar Toolbar, My.Freeze.com Toolbar

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

Raporty umieść na http://wklej.org/ i podaj link.


(Nuhikarukana) #3

http://wklej.org/id/1436329/

http://wklej.org/id/1436330/

Nie jestem pewna czy dobrze to zrobiłam.


(Atis) #4

Najpierw masz użyć AdwCleaner, a dopiero później utworzyć logi.


(Nuhikarukana) #5

http://wklej.org/id/1436349/ 


(Atis) #6

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-3896688460-4197137080-2318732445-1000\...\Run: [byjovsdag] => rundll32.exe "C:\Users\Borys\AppData\Roaming\ljyoot.dll",inmaeqa
HKU\S-1-5-21-3896688460-4197137080-2318732445-1000\...\Run: [ares] => "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
HKU\S-1-5-21-3896688460-4197137080-2318732445-1000\...\Run: [ALLUpdate] => "C:\Windows\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"
SearchScopes: HKLM - {036A5F3F-2F32-49CF-8264-8510AAACD2A6} URL = http://uk.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913936
SearchScopes: HKLM - {11F75604-675C-453A-B0FC-4ADF5A286D26} URL = http://uk.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&ei={inputEncoding}&fr=cb-hp06&type=ie2008
SearchScopes: HKLM - {1C287B62-5D94-4735-9F3D-6BB4D40FD397} URL = http://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=1184&query={searchTerms}&invocationType=tb50hpcndtie7-en-gb
SearchScopes: HKCU - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
SearchScopes: HKCU - E464A2532D674AC1AAD1BF516832AB83 URL = http://search.qvo6.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=395049983_397234_884089C1&ts=3407922
SearchScopes: HKCU - {036A5F3F-2F32-49CF-8264-8510AAACD2A6} URL = http://uk.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913936
SearchScopes: HKCU - {11F75604-675C-453A-B0FC-4ADF5A286D26} URL = http://uk.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&ei={inputEncoding}&fr=cb-hp06&type=ie2008
SearchScopes: HKCU - {1C287B62-5D94-4735-9F3D-6BB4D40FD397} URL = http://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=1184&query={searchTerms}&invocationType=tb50hpcndtie7-en-gb
BHO: No Name -> {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} -> No File
Toolbar: HKLM - My.Freeze.com Toolbar - {D0523BB4-21E7-11DD-9AB7-415B56D89593} - C:\Program Files\My.Freeze.com Toolbar\freeze_int2.dll ()
Toolbar: HKCU - My.Freeze.com Toolbar - {D0523BB4-21E7-11DD-9AB7-415B56D89593} - C:\Program Files\My.Freeze.com Toolbar\freeze_int2.dll ()
Toolbar: HKCU - No Name - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - No File
Toolbar: HKCU - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
CHR Extension: (ups) - C:\Users\Borys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjmdmkgalllaecfdkeoailgghgafelbp [2014-06-03]
S3 IntcAzAudAddService; system32\drivers\RTKVHDA.sys [X]
R1 MpKsl36a71e04; \??\c:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FD01899A-CCC4-4307-8BF1-4C19DCF74579}\MpKsl36a71e04.sys [X]
S3 nmwcd; system32\drivers\ccdcmb.sys [X]
S3 nmwcdc; system32\drivers\ccdcmbo.sys [X]
S3 nmwcdnsu; system32\drivers\nmwcdnsu.sys [X]
S3 nmwcdnsuc; system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [X]
S3 upperdev; system32\DRIVERS\usbser_lowerflt.sys [X]
S3 UsbserFilt; system32\DRIVERS\usbser_lowerfltj.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\Users\Borys\AppData\Roaming\*.dll
C:\Program Files\My.Freeze.com Toolbar
Task: {007A75C9-9579-47AE-BE1E-1B796C259330} - System32\Tasks\{F0C8E029-A684-4328-9BC3-7A284B8E9A8C} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/5.1.0.112/en/abandoninstall?page=tsMain&installinfo=google-toolbar:notoffered;ienotdefaultbrowser2,google-chrome:notoffered;ienotdefaultbrowser2
Task: {15BBD96D-3229-405E-B53A-64B3909ADF6D} - System32\Tasks\AWC Update => C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\IObitUpdate.exe
Task: {31AEA421-C2A5-4DB4-805F-3CA96C5C7583} - System32\Tasks\PCConfidential => C:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCConfidential.exe
Task: {3D922458-C169-4BA3-AC78-334B8B002441} - System32\Tasks\Desk 365 RunAsStdUser => C:\Program Files\Desk 365\desk365.exe <==== ATTENTION
Task: {4E2DC84C-72A4-471D-87A4-B8FF457A7586} - System32\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3896688460-4197137080-2318732445-1000 => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe [2011-01-24] (RealNetworks, Inc.)
Task: {4F6871E2-DEBC-4DCC-BDE2-348129FFF124} - System32\Tasks\{EBF9D5E1-6004-4D8F-B3F0-AFD75CFDF469} => Firefox.exe http://ui.skype.com/ui/0/5.1.0.112/en/abandoninstall?page=tsMain&amp;installinfo=google-toolbar:notoffered;ienotdefaultbrowser2,google-chrome:notoffered;userlevelpresent
Task: {A85A71B2-8C72-48CA-913D-5086DE69DCC6} - System32\Tasks\DealPly => C:\Users\Borys\AppData\Roaming\DealPly\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE <==== ATTENTION
Task: {C1F282EF-1AD3-42AD-B17C-21E0A9D216BB} - System32\Tasks\WSSHelper => C:\Program Files\Common Files\Winferno\WSS\WSSHelper.exe [2012-05-31] (Winferno)
Task: {D39DD2E4-0824-4FAF-B648-0ED4E856DAD8} - System32\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3896688460-4197137080-2318732445-1000 => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe [2011-01-24] (RealNetworks, Inc.)
Task: {D98557BD-A2D7-46FD-B60B-ED4917362BC5} - System32\Tasks\{0BE12A9C-30BD-4730-919B-4C6AADCE5FAF} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/5.3.0.111/en/abandoninstall?page=tsMain&amp;installinfo=google-toolbar:notoffered;ienotdefaultbrowser2,google-chrome:notoffered;ienotdefaultbrowser2
Task: C:\Windows\Tasks\AWC Update.job => C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\IObitUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\PCConfidential.job => C:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCConfidential.exe
Task: C:\Windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{4C6C8BB1-3C2D-4B0E-A499-F37D33DF1BBE}.job => C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
Task: C:\Windows\Tasks\WSSHelper.job => C:\Program Files\Common Files\Winferno\WSS\WSSHelper.exe
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.