Powolne otwieranie plików

Witam wszystkich! Otóż mam problem polegający na powolnym otwieraniu plików (zdjęć, txt…). To samo dzieje się w czasie otwierania menu kontekstowego - czyli po prawokliku na jakimś pliku. Mniej więcej wygląda to tak, że kiedy chcę otworzyć np. plik tekstowy, to po podwójnym kliknięciu upływa jakieś 6-8 sekund, zanim zacznie się on otwierać (jakby go zatkało na początku). Taka sama sytuacja występuje przy próbie wywołania menu kontekstowego, które pojawia się po upływie ok 6-8s. Ma ktoś pojęcie czym może to być spowodowane?

Mój system to: WinXP Home(instalowany jakieś 2 miesiące temu) + zainstalowane wszelkie dostępne update’y.

Ja stawiał bym na cztery możliwe przyczyny:

  • obecność jakiegoś szkodnika w systemie

  • rootkit

  • nadgorliwy/niedorobiony antywirus blokujący na zbyt długo dostęp do pliku(ów)

  • (najbardziej prawdopodobne) - uszkodzone/niekompatybilne/niedorobione rozszerzenie powłoki, czyli program dodający swój wpis do menu kontekstowego.

Instalowałeś coś ostatnio? Znaczy się, tuż przedtem zanim problem wystąpił? Może jakiś programik umożliwiający podgląd pliku z menu kontekstowego (nie sugeruj się tym, to tylko moje zgadywanie). Ściągnij programik Autoruns i wklej zrzut/zrzuty (tak, żeby wszystkie wpisy były widoczne) zakładek Explorer i Logon.

P.S. Jeśli lubisz bardziej wyrafinowane zabawy :slight_smile: ściągnij programik Process Monitor, utwórz filtr na proces explorer.exe i ew. nazwę jakiegoś długo otwierającego się pliku i obserwuj pojawiające się wpisy. Jesli pojawią się jakieś błędy (ACCES_DENIED, FILE_NOT_FOUND, itp, itd) możesz spróbować wywnioskować co i gdzie powoduje ślimaczenie się menu kontekstowego.

Daj logi z HijackThis.

Oto Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:38:37, on 24-11-2007

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

c:\Programme\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\Hcontrol.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBEE.EXE

C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Programme\NetMeter\NetMeter.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Programme\Asus\ASUS Hotkey\Hotkey.exe

C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Programme\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.live.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://codecs.r8.org/

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programme\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Programme\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Programme\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programme\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Programme\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Programme\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Programme\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Programme\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programme\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Hcontrol] C:\WINDOWS\ATK0100\Hcontrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX4000 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBEE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S4BA.tmp" /EF "HKLM"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [C] C:\Programme\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKALER DIENST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETZWERKDIENST')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Programme\Asus\ASUS Hotkey\Hotkey.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Programme\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Programme\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Programme\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Programme\VisualRoute Lite Edition\vrie.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Programme\VisualRoute Lite Edition\vrie.dll (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Programme\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Programme\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Programme\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Programme\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programme\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programme\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programme\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .UVR: C:\Programme\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com.tw

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Programme\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Ten wpis sfiksuj. Zaznaczając go i klikając na przycisk Fix Checked.

Ok “sfixowalem”. Niestety nic się nie zmieniło. :frowning:

Wyczyść kompa ze zbędnych programów(plików) tym programem.

Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP - Krok po Kroku.