Powolne uruchamianie systemu. Prawdopodobnie infekcja


(system) #1

Log z ComboFIX

http://wklej.org/id/97965/?zawin=0

Przeglądając loga zauważyłem że poniższe wpisy nie są używane - odinstalowałem Google Chrome i pakiet od telefonu

Log z HiJackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:14:10, on 2009-05-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Opera 10 Preview\opera.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przez IDM - D:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystkie linki przez IDM - D:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij zawartość wideo FLV przez IDM - D:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 4913 bytes

(Henio Mazurek) #2

W logach nic nie ma. Odinstalowałeś pakiet od telefonu a sterowniki zostały.

Wchodzisz w start => uruchom => wpisz services.msc i szukasz usług HP po czym je wyłączasz.

Start => Uruchom => wpisz Combofix /u

Czyścisz rejestr CCleaner'em.

Usuwasz te klucze po odinstalowanych aplikacjach (powinny być widoczne w CCleaner w zakładce autostart, jak nie będzie to wędrujesz do rejestru i stamtąd je wyrzucasz).