Powolne włączanie komputera


(Rendi85) #1

Witam wszystkich

Mam mały problem. Przechodzę do rzeczy. Ostatnio pracowałem na programie graficznym GIMP. Przy kolejnej edycji zdjęcia mój laptop zaczął spowalniać, a zużycie procesora sięgnęło 100%. Laptop przestał reagować więc go wyłączyłem. Po następnym uruchomieniu zaczęła się zabawa. Komputer uruchamiał mi się przez dokładnie 5 minut i 32 sekundy i tak jest do dziś. Dodatkowo użycie procesora sięga od 0% do 100% co pewien czas. Raz jest wykorzystanie 25%, a po chwili 100%, które potrafi utrzymywać się długą chwilę mimo, że niem ma włączonych żadnych programów. Po odinstalowaniu Gimpa oraz jego bibliotek GTK+ wyskakiwał mi komunikat, że uruchomienie aplikacji XMLaunch.exe. nie powiodła się ponieważ nie znaleziono libxml2.dll. Ponowne zainstalowanie aplikacji może naprawić ten problem. Jak napisali tak zrobiłem zainstalowałem bibliotekę GTK+ komunikat nie wyskakuje, ale komputer zachowuje się bez zmian. Ponadto wszelkiego rodzaju pliki multimedialne odtwarzają się w zwolnionym tempie i nic nie można zrozumieć. Wszystko otwiera i chodzi o wiele wolniej niż przedtem począwszy od zwykłego kliknięcia na ikonę Mój komputer, a kończąc na przeglądaniu stron internetowych. Sam już nie wiem co mam zrobić. Nie da się na nim pracować.

Pomóżcie! !!

Mój sprzęt to:

  • Acer TravelMate 2413 LKMi

  • Intel Celeron 1,5 GHz

  • 1 GB RAM

  • Windows XP Home Edition 2002

  • Dodatek Service Pack 3

Dodatkowo wklejam loga z hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:54:17, on 2008-10-03

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe

C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe

C:\WINDOWS\system32\spss_lmd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\iPlus\iPlusManager.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łšcza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe

O4 - HKLM..\Run: [eRecoveryService] C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM..\Run: [epm-dm] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Search - http://kn.bar.need2find.com/KN/menusearch.html?p=KN

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{B1990393-8905-46EE-90E1-297339CA4393}: NameServer = 212.2.96.51 212.2.96.52

O18 - Filter hijack: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe

O23 - Service: GtDetectSc Service (GtDetectSc) - OptionNV - C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe

O23 - Service: GtFlashSwitch Service (GtFlashSwitch) - Option - C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: Spss License Manager (SpssLM) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spss_lmd.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/MADAIR~1/USTAWI~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.gif

--

End of file - 5876 bytes


(Srebrny Wilk) #2

Usuń przez Hijack:

O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kn.bar.need2find.com/KN/menusearch.html?p=KN

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O18 - Filter hijack: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/MADAIR~1/USTAWI~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.gif

Dodatkowo, przemyśl zmianę avast-a na Avirę.


(Rendi85) #3

Dzięki bardzo za informację srebrny wilku zaleciłem się do Twoich wskazówek. Tylko to nie rozwiązuje moich problemów dotyczących powolnego działania mojego laptopa. jeszcze raz dziękuje za info


(Srebrny Wilk) #4

Moje wskazówki mogły najwyżej trochę przyspieszyć uruchamianie systemu i jak sądzę nieco przyspieszyły jego start.

Przyspieszenie pracy natomiast, możesz uzyskać dokonując dalszych optymalizacji.

Masz kilka programów, które moim zdaniem niepotrzebnie są uruchamiane razem z systemem oraz program antywirusowy, który ma wątpliwą skuteczność, ale niwątpliwie jest "przymulaczem".

Rozważ, zatem zamianę avast-a na Avirę i zapoznaj się z kącikiem porad na temat opymalizacji Windows XP.


(Rendi85) #5

Zapoznałem się z działem optymalizacji i użyłem wszystkich możliwych rozwiązań jakie były podane i nic nie pomaga. Poza tym wcześniej miałem również avasta i komputer działał normalnie. Wydaje mi się, że problem jest w tym Gimpie. Od niego się zaczęło. Jak raz się zawiesił tak już komputer zaczął się wolno uruchomić i pracować. Tak jakby dodatkowo uruchomiony był jakiś dodatkowy proces ale w menadżerze urządzeń go nie widać. Dwa razy zauważyłem jak włączał się komputer jak wyskakuje jakaś ramka i znika. wydaje mi się, że to jest to co spowalnia system jakiś proces albo usługa, która podłączyła się i nie wiadomo jak ją znaleźć i usunąć. Może przez wyłączenie laptopa podczas pracy z Gimpem coś się przestawiło w systemie i nie ładuje jakiś składników sam nie wiem SREBRNY WILKU


(Srebrny Wilk) #6

Tym nie mniej odinstaluj avasta i sprwwdź. Czasami avast uszkadza się i taki efekt.

Dodatkowo zablokuj przez msconfig ten program: C:\acer\epm\epm-dm.exe.

Z moich dociekań wynika, że to jakiś menedżer licencji, ale nie mam pojęcia jakich i z jakim programem go powiązać.

Tę nazwę i ścieżkę czasami używają złośliwe programy, więc nie zaszkodzi sprawdzić.

Podaj przy okacji obecny log z hijack.

Zobaczymy, jakie efekty dała optymalizacja, o której wspomniałeś.


(Rendi85) #7

Srebrny Wilku, AVAST odinstalowałem, nie blokowałem programu epm gdyż służy on do zarządzania energią i żywotnością baterii w moim laptopie i od czasu do czasu go używam i nie jest on szkodliwy. Co do optymalizacji to wykonywałem ją zanim jeszcze zgłosiłem wątek na forum i nic nie pomogło, począwszy od skanowania antywirusami, sprywearami, skanowaniem i innymi podobnymi zabiegami. Jedyne co wykazała mi zdaje się szczepionka G-data to komunikat: plik hosts zmodyfikowany przez wirusa. W większości przypadków z adresem 127.0.0.2 powinien być związany tylko localhost.

Oto log jak prosiłeś:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:12:38, on 2008-10-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe

C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe

C:\WINDOWS\system32\spss_lmd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [eRecoveryService] C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM..\Run: [epm-dm] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Filter hijack: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: GtDetectSc Service (GtDetectSc) - OptionNV - C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe

O23 - Service: GtFlashSwitch Service (GtFlashSwitch) - Option - C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: Spss License Manager (SpssLM) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spss_lmd.exe

--

End of file - 4205 bytes

Co ty na to Srebrny Wilku???


(Srebrny Wilk) #8

Omyłkowo wskazałem na C:\acer\epm\epm-dm.exe. Przecież widać, że to nie menedżer licencji, tylko EMP (Empowering).

Miałem na myśli poniższy (przepraszam za pomyłkę):

C:\WINDOWS\system32\spss_lmd.exe

O23 - Service: Spss License Manager (SpssLM) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spss_lmd.exe

pozostało jeszcze to:

O18 - Filter hijack: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)

Hijack, choć rozbudowany i wielofunkyjny niestety nie pokazuje wszystkiego.

Jeśli chcesz (czujesz się na siłach), bo ja już przysypiam - miałem cięzki dzień po nieprzespanej nocy - możesz jeszcze dać log z ComboFix i Silent Runners.

Tutaj wskazówki: viewtopic.php?f=16&t=36654

Ewentualnie pobierz skaner Dr. WEB CureIT (łącze poniżej) i uruchom go w trybie awaryjnym:

ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe

Później uaktualnij Avirę i wykonaj pełne skanowanie, już w normalnym trybie.


Zacznij od "Ewentualnie...", bo już nie mogę wytrzymać - idę spać. Możemy wrócić do tematu rano.


(Rendi85) #9

Witam ponownie.

Dokonałem wszystkich działań o których mówił przedmówca.

Najpierw sprawdziłem laptopa programem DR.WEB CureIT oto log:

http://www.wklej.org/hash/88b9486f27/

http://www.wklej.org/hash/ed98e77aaf/


(Srebrny Wilk) #10

Tak, jak sądziłem. Hijcak nie pokazał żadnej infekcji, a było i pewnie jest jeszcze tego troszkę.

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.

Wykonaj pełne skanowanie uaktualnioną Avirą.

Możesz się jeszcze pokusić o przeskanowanie tym skanerem:

http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... bscan.html

Daj potem logi z ComboFix.


(Rendi85) #11

Witam ponownie.

Dokonałem wszystkich działań o których mówił przedmówca.

Najpierw sprawdziłem laptopa programem DR.WEB CureIT oto log:

http://www.wklej.org/hash/88b9486f27/ I skanowanie

http://www.wklej.org/hash/ed98e77aaf/ II skanowanie

Potem przeskanowałem system Avirą AntiVir:

http://www.wklej.org/hash/5cef116120/

Na końcu logi z:

Sillent Runers:

http://www.wklej.org/hash/8cb4033e44/

ComboFix:

http://www.wklej.org/hash/404b393811/

Jednak wszystko zostaje po staremu komputer chodzi jak chodził czyli wolno. A multimedia się zacinają i zwalniają. Po prostu wariacje Beethovena. Piosenka odtwarzała się i jest ją słychać jedynie gdy procesor zużywał 5% energii, powyżej zaczynał zwalniać, a piosenka przycinała się. Nic nie można było zrozumieć. Podczas piosenki zużycie procesora wahało się od 5% do 85%. Bez przerwy się zmieniając.


(Srebrny Wilk) #12

Na razie niczego się w lochach nie dopatrzyłem poza pozostałościami po produktach Symantec-a.

Pozbędziesz się ich tym programem:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... 009.0.0.41

Z optymalizacji:

1. Pozbądź się z auto startu aktualizatora Javy oraz wyłącz ją w aplecie Java w Panelu sterowania, usuń z autostartu MS Office i QuickTime Sheduler, zatrzymaj i wyłącz, lub przestaw na uruchamianie ręczne usługę Apple Software update.

2. W Panelu sterowania w Opcjach regionalnych i językowych wyłącz zaawansowaną obsłuę tekstową, odinstaluj klawiatury inne niż polska programisty, chyba, że są Ci do czegoś potrzebe - wątpię.

3. Odinstaluj Windows Messenger i wyłącz jego kontrolkę ActiveX w ustawieniach IE (zakładka programy, przycisk Zarządzaj dodatkami, to samo dla narzędzia Diagnostyka sieci.

4. Jesli Twoje serce to wytrzyma z żalu po "wielkiej" stracie, to odinstaluj Windows Search.

5. Pobierz i zainstaluj pakiet kodeków K-Lite Codec Pack 4.1.7 Full:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... 4.1.7+Full

a następnie go odinstaluj.

6. Pobierz i zainstaluj pakiet kodeków K-Lite Codec Pack 4.1.7 Corporate Edition:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... te+Edition

Dlaczego?

K-Lite Codec Pack ma świetny deinstalator, więc powinien usunąć wszelkie kodeki, które stwarają problemy.

Ponadto w jego składzie jest wystarczający zestaw kodeków do odtwarzania większości mediów.

Zainstaluj najnowszą wersję DirectX:

http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 15d1d7199d

Przeleć system CCleanerem , wykonaj pełne skanowanie przynajmniej dysku systemowego z zaznaczoną opcją automatycznej naprawy, wykonaj defragmentację.

Włącz przywracanie sytemu tylko dla dysku systemowego i ogranicz miejsce na przywracanie do ok. 1GB.

Sprawdź temperaturę procesora, jeśli się przegrzewa, przedmuchaj radiator i wentylator, ew. wymień pastę termoprzewodzącą.


(huber2t) #13

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

Driver::

Wbutton

MEMSWEEP2

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Frog) #14

SrebrnyWilk , Chcesz coś przekazać huber2t - napisz do niego PW

OT - kosz.


(Rendi85) #15

Zainstalowałem Norton Removal Tool 2009.0.0.41 i odinstalowałem pozostałości po produktach Symantec-a. Kolejno wyłączyłem usługę Java w panelu sterowania w autostarcie nie miałem uruchomionego MS Office i QuickTime Sheduler. Odinstalowałem Windows Messenger i wyłącz jego kontrolkę ActiveX w ustawieniach IE oraz pozbyłem się Windows Search. Pobrałem i zainstalowałem pakiet kodeków K-Lite Codec Pack 4.1.7 Full i zgodnie ze wskazówkami odinstalowałem go. Następnie zainstalowałem pakiet kodeków K-Lite Codec Pack 4.1.7 Corporate Edition. Mam zainstalowaną najnowszego directaX. Sprawdziłem laptopa Kasperskym, który nic nie wykazał. Kolejno przeczyściłem rejestr CCleanerem. Przeskanowałem system i przeprowadziłem defragmentacje. Temperatura procka jest prawidłowa.

Zauważyłem znaczny postęp jeśli chodzi o uruchamianie laptopa z 5 minut i 32 sekund na 4 minuty i 8 sekund. Choć to nie jest to co było kiedyś, ale ważne że jest poprawa. Nadal są problemy z odtwarzaniem plików multimedialnych. Ciągle się zacinają, a wydajność skacze przy tym od 25-85 % około. Nawet dzwięk włączania i wyłączania systemu windows się zacina i haczy.

Na koniec przesyłam logi z ComboFixa:

http://wklej.org/id/8666/


(huber2t) #16

Wykonaj ponownie moja wskazówkę


(Rendi85) #17

Jeszcze raz logi z combofix:

http://wklej.org/id/8672/


(Rendi85) #18

A Oto wykres użycia procesora podczas odsłuchania (za dużo powiedziane) piosenki. Nie wiem co się dzieje?


(huber2t) #19

W logu nic nie widze


(Rendi85) #20

Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł???