Powolny internet ... proszę o sprawdzenie Loga

Mam następujący problem …

Internet z 38kB/s spadł do 15kB/s …

system czasami się przytnie na 3/4 sekundy …

ogólnie odczuwam że komputer nie działa tak jak powinien :confused:

więc daje Loga z Hijackthis z góry dziękuje za pomoc … !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:48:36, on 2007-01-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Kaspersky\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

D:\Kaspersky\avp.exe

D:\Programy\Diskeeper 2007\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\SNDVOL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\SNDVOL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\SNDVOL32.EXE

C:\Documents and Settings\Właściciel\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe Reader 7.0.5\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "D:\Kaspersky\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "D:\Programy\Diskeeper 2007\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RSD_HDDThermo] C:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - D:\Kaspersky\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Eksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Kaspersky\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9DEAE4AD-66B8-47E7-9568-BE3279807B88}: NameServer = 195.85.209.5,195.85.209.10

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: D:\KASPER~1\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Kaspersky\avp.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - D:\Programy\Diskeeper 2007\DkService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Log czysty.

Przejrzyj XP - Optymalizacja, odchudzanie dla trochę bardziej zaawansowanych. Lub Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP dla trochę mniej zaawansowanych.

Może przekroczyłeś limit pobierania danych?

Sprawdź MTU:

http://neostrada.info/faq.php?faq=mtuwindows

Myślisz że Neostrada ma 38kb/s ?

Mógłbyś napisać że masz łącze radiowe…* Jeśli spadł w jeden dzień do 15kb/s to z powodu zakłóceń.

*Jeśli naprawde masz łącze radiowe.