Powolny komputer [log]

Prosił bym o sprawdzenie loga, ponieważ komputer mi zaczął wolno chodzić

Czysto :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

A czy możecie tego loga sprawdzić?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:54:15, on 2006-09-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

F:\Programy\cFos\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

F:\Programy\BitComet\BitComet.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

F:\Programy\cFos\spd.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINNT\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

F:\Programy\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

F:\Programy\Poczta\thunderbird.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

F:\Programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] F:\Programy\cFos\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "F:\Programy\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{02A824BC-90F2-40FB-BA68-FC29E01D1FD5}: NameServer = 194.204.152.34,192.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C20B7795-BE01-4C9D-A928-EE1B83404661}: NameServer = 194.204.152.34,192.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{02A824BC-90F2-40FB-BA68-FC29E01D1FD5}: NameServer = 194.204.152.34,192.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{02A824BC-90F2-40FB-BA68-FC29E01D1FD5}: NameServer = 194.204.152.34,192.204.159.1

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - F:\Programy\cFos\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

Po co wklejasz drugi raz tego samego loga? :roll:

Chłopie jest czysto :slight_smile: Co maiłeś zrobić napisał wyżej Bieniol