Powolny laptop - logi


(Misiek1987) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:20:18, on 07-10-24

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A (SP 2.1b))

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IRMON.EXE

C:\WINDOWS\ICONRA.EXE

C:\PROGRAM FILES\USB DISK WIN98 DRIVER\RES.EXE

C:\PROGRAM FILES\RALINK\COMMON\RAUI.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\PROGRAM FILES\TREND MICRO\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.czateria.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [irMon] IrMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [CHIPSStart] CHPSTART.EXE

O4 - HKLM..\Run: [iconRA] IconRA.exe

O4 - HKLM..\Run: [uSB Storage Toolbox] C:\Program Files\USB Disk Win98 Driver\Res.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [Transparent] Trans.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] C:\WINDOWS\SYSTEM\mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - .DEFAULT Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\MediaManager\grab.html

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\AMVConverter\grab.html

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

--

End of file - 2768 bytes


(Gutek) #2

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

Optymalizacja Windows 98/Me: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=4617

usuń wpisy HJT

Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru