Powolny start systemu


(system) #1

Witam,

ostatnio zauważyłem, że moja winda startuje bardzo wolno. Przeskanowałem komputer nodem i spybot doctorem oraz wyczyściłem rejestr regcleanerem, ale nie dało to dużej poprawy. Dodatkowo bardzo wolno startuje mi internet. Oto mój log z hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:20:18, on 2007-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Programs\Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = \blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Programs\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Programs\Office\Office12\GRA8E1~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [Kkey] C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GGVA Agent] C:\WINDOWS\system32\28463\GGVA.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Programs\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Programs\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Programs\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\Programs\Office\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Programs\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\Office\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\Office\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Programs\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programs\Office\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Programs\Office\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 4817 bytes

(Gutek) #2

Pobierz program SDFix

-