Powracający spyware, poblem z google


(Korn 82) #1

Witam,

na forum były już takie tematy odnośnie

ale nie znalazłem rozwiązania;/ Stad prośba o przejrzenie logów. Ale zanim logi wkleję raport z AVG Anti-Spyware

AVG Anti-Spyware - Scan Report

---------------------------------------------------------


 + Created at:	18:43:00 2007-12-19


 + Scan result:	
:mozilla.209:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.41:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : No action taken.

:mozilla.220:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.221:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.224:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.180:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:[b]mozilla.207:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.[/b]

:mozilla.193:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.194:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.195:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.196:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.197:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.198:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.199:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.200:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.171:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Information : No action taken.

:mozilla.144:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Masterstats : No action taken.

:mozilla.162:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Spylog : No action taken.

:mozilla.169:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.223:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.184:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.185:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.186:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.187:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

w tej linijce chyba jest odpowiedz: mozilla.207:C:\Documents and Settings\Kornicki\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\wvb5ocy4.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken. Pisze, że nic nie zrobiono z tym, ale raport był zrobiony przed kasowaniem. Z tym, że po restarcie kompa te dziadostwa, jak bumerang, wracają. Jest jakaś rada na to? a tu jeszcze logi do przejrzenia: HiJackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:05:08, on 2007-12-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Tools\uzdrowiciel\hijackthis\HijackThis.exe


O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

SilentRunner

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"AQQ" = "C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe" ["AQQ Sp. z o.o."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"!AVG Anti-Spyware" = ""C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized" ["GRISOFT s.r.o."]

"HP Software Update" = ""C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

"HP Component Manager" = ""C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "AVG Anti-Spyware 7.5"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll" ["GRISOFT s.r.o."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer\(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["GRISOFT s.r.o."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["GRISOFT s.r.o."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|

Prevent access to registry editing tools}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Kornicki\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Kornicki" & "All Users" startup folders:

----------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Kornicki\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"HP Digital Imaging Monitor" -> shortcut to: "C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

"HP Image Zone - szybkie uruchamianie" -> shortcut to: "C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe -s" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


AVG Anti-Spyware Guard, AVG Anti-Spyware Guard, "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe" ["GRISOFT s.r.o."]

PnkBstrA, PnkBstrA, "C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe" [null data]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzsnt10\Driver = "hpzsnt10.dll" ["HP"]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 30 seconds.

---------- (total run time: 72 seconds)

SDFix:

SDFix: Version 1.119


Run by Administrator on 2007-12-19 at 17:50


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found


Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


catchme 0.3.1333.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-19 17:53:00

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ...


scanning hidden services & system hive ...


scanning hidden registry entries ...


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reinstall\\x158P\23]

"DisplayName"="\x3f18\23\x4150\23"

"DeviceDesc"="\x3f18\23\x4150\23"

"ProviderName"=""

"MFG"="\x435c\x616c\x7373\"

"ReinstallString"="C:\WINDOWS\System32\ReinstallBackups\\x50d8\23\DriverFiles\.INF"

"DeviceInstanceIds"=str(7):"inf\cx_08346.inf"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c]

"Order"=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,b8,01,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,8c,..


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\PROGRA~1\\WapSter\\AQQ\\AQQ.exe"="C:\\PROGRA~1\\WapSter\\AQQ\\AQQ.exe:*:Enabled:P2P AQQ"

"E:\\Wolfenstein - Enemy Territory\\ET.exe"="E:\\Wolfenstein - Enemy Territory\\ET.exe:*:Enabled:ET"

"C:\\Program Files\\WapSter\\AQQ\\AQQ.exe"="C:\\Program Files\\WapSter\\AQQ\\AQQ.exe:*:Enabled:P2P AQQ"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:Finished!

(Maciej13 13) #2

Logi są czyste.


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222