Powrot do menu w programie


(radojewski.adrian) #1

Witam napisalem program i mam problem bo nie wiem jak tu wstawic pętle zeby program wracał mi do menu
#include
#include

using namespace std;

const double Pi=3.14;
void Prostokat(int a,int b)
{
int Pole,Obwod;
Pole=ab;
cout<<“Pole prostokata wynosi:”<<Pole<<endl;
Obwod=2
a+2b;
cout <<“obwod prostokata wynosi :”<<Obwod<<endl;
}
void Trapez(int a,int b,int c,int d,int h)
{
double Pole,Obwod;
Pole=((a+b)h)/2;
cout <<"Pole trapezu wynosi: "<<Pole<<endl;
Obwod=a+b+c+d;
cout<< "Obwod trapezu wynosi: "<<Obwod<<endl;
}
void Romb(int a,int h)
{
int Pole,Obwod;
Pole=a
h;
cout <<"Pole rombu wynosi : "<<Pole<<endl;
Obwod=4
a;
cout <<"Obwod rombu wynosi : "<<Obwod<<endl;
}

void kula(int r)
{
double Pp,V;
V=(4Pirrr)/3;
cout<<"objetosc kuli wynosi : "<<V<<endl;
Pp=4Pir*r;
cout<<"Pole kuli wynosi : "<<Pp<<endl;
}

int main()

{

int wybor;
int a,b,c,d,h,r;
cout << "POLA I OBWODY FIGUR PLASKICH" << endl;
cout<< "1.Prostokat"<<endl;
cout<< "2.Trapez"<<endl;
cout<< "3.Romb"<<endl;
cout<< "4.Kula"<<endl;
cin>>wybor;
switch(wybor)
{
  case 1:
    cout<<"Podaj a i b :"<<endl;
    cin>>a>>b;
    Prostokat(a,b);
    break;
  case 2:
    cout<<"Podaj a,b,c,d,h "<<endl;

    cin>>a>>b>>c>>d>>h;
    Trapez(a,b,c,d,h);
    break;
  case 3:
    cout<<"Podaj a i h"<<endl;
    cin>>a>>h;
    Romb(a,h);
    break;
  case 4:
    cout<<"Podaj r"<<endl;
    cin>>r;
    kula(r);
    break;

  default:
    cout<<"Error"<<endl;
}

system("Pause");
return 0;

}


(Fizyda) #2

Przenieś całego switcha do pętli do … while.