Powtarzające się błędy w dzienniku zdarzeń Windows 7

Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego: 

UnHooker

Nie można uruchomić usługi EncDisk z powodu następującego błędu: 

System nie może odnaleźć określonej ścieżki.

.NET Runtime version 2.0.50727.5466 - Executable "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe" AppDomain "DefaultDomain" deleted obsolete native image "C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\mscorlib\74a5f0c2bc0d0e6e3c4ec4886b9be891\mscorlib.ni.dll"