Powtarzający się błąd w dzienniku zdarzeń


(Djzon) #1

Cały czas wystepuje ten błąd. Co on oznacza i czy nalezy to naprawić?

Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

(Bogdan_G) #2

Coś takiego znalazłem, może Ci pomoże : http://translate.google.com/translate?h ... CCgQ7gEwAA


(Djzon) #3

Podałeś info dotyczące innego systemu . Ja znalazłem gotowy FixIt http://support.microsoft.com/kb/2545227