Powtarzanie ostatniego znaku w szyfrze cezara w c++


(karton16) #1

Oto mój program:

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main()

{			ifstream plik1;

			ofstream plik2;


			plik1.open("jawny.txt");

			plik2.open("szyfrogram.txt");


			if(plik1.good() && plik2.good())

			{

				string alfabet="abcdefghijklmnoprstuwxyz";

				string cezar="defghijklmnoprstuwxyzabc";				char znak;


				while(!plik1.eof())

				{


					plik1 >> znak;

					for(int i = 0; i<24;i++)

					{

						if( znak == alfabet[i])

						{

							if(znak == plik1.eof())

							{

                  }

                  else

                  {

							plik2 << cezar[i];

          }	}

						}


					} 


			}


	plik1.close();

	plik2.close();

}

Wynik działania tego programu to

Tekst jawny : alamakota

Tekst zaszyfrowany :dodpdnsxdd

I nie wiem co zrobić, żeby program nie powtarzał ostatniego znaku.


([alex]) #2
while(plik1>>znak)

      {

       ...

(karton16) #3

I to wszystko to wystarczy


([alex]) #4

To wystarczy aby naprawić problem o którym piszesz.

Aczkolwiek zamiast takiego monstra lepiej zrobić coś takiego:

#include 

#include 

using namespace std;


int main()

 {

  static const char alfabet[]="abcdefghijklmnoprstuwxyz";

  ifstream fin("jawny.txt");

  ofstream fout("szyfrogram.txt");

  for(char ch=0;fin.get(ch);fout.put(ch))

   {

   char *found=strchr(alfabet,ch);

   if(found) ch=alfabet[(found-alfabet+3)%(sizeof(alfabet)-1)];

   }

  return 0;

 }

(karton16) #5

Rozchodzi się mi bardziej o ten program przeze mnie napisany. Spróbowałem z tym

whie(plik1>>znak) {...

, ale program zaczą źle szyfrować. Gdzieś jeszcze musi być błąd.