Pozostające pliki w spooler wydruku


(Pazucj) #1

pozostające pliki w spooler wydruku . Pliki zostaną wydrukowane po zatrzymaniu i uruchomieniu spooler wydruku i ponownym uruchomieniu . jak to naprawić ??


(Danielm86) #2

start>uruchom>cmd

wpisz net stop spooler

i potem net start spooler