Pozostałości po BearFlix

witam

po usunięciu BF w IExplorer jako domowa strona pakuje się http://search.bearflix.com/pl/

natomiast po uruchomieniu IE nie wskakuje domowa tylko http://runonce.msn.com/runonce2.aspx

zmiany w opcjach internetowych nic nie dają

co trzeba zmienić żeby po uruchomieniu wskakiwała domowa w postaci google?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:29, on 2008-04-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

E:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

E:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

E:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

E:\Program Files\PC Cleaner Trial\trayicon.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Ares\Ares.exe

E:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

E:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Setup ii\SETUPY\HIJACK\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearflix.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - E:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "E:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "E:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "E:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [PC_CLEAN] E:\Program Files\PC Cleaner Trial\trayicon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "E:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = E:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1202470768015

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/billard8_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/snooker_2_0_0_35.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7232E19F-60FD-4F44-8EB4-1DCF23897371}: NameServer = 85.255.113.109,85.255.112.138

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AB61A807-71BA-4C67-A793-08B7470D1B42}: NameServer = 85.255.113.109,85.255.112.138

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.109 85.255.112.138

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.109 85.255.112.138

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.109 85.255.112.138

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.109 85.255.112.138

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.109 85.255.112.138

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - E:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - E:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - E:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - E:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\RpcSandraSrv.exe

fix w hijackthis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:28, on 2008-04-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

E:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

E:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

E:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

E:\Program Files\PC Cleaner Trial\trayicon.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Ares\Ares.exe

E:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

E:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

E:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Setup ii\SETUPY\HIJACK\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - E:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "E:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "E:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "E:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [PC_CLEAN] E:\Program Files\PC Cleaner Trial\trayicon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "E:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = E:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1202470768015

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/billard8_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/snooker_2_0_0_35.cab

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - E:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - E:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - E:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - E:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\RpcSandraSrv.exe

Log jest czysty

Czy dalej wystepują problemy jakie w pierwszym poście napisałeś

po uruchomieniu IE wskakuje http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005 po 2 seundach http://runonce.msn.com/runonce2.aspx

a strona domowa (po kliknięciu domku) google

fix w hijackthis