Pozostałości po Conduit, sprawdzić logi


(Adrianwo) #1

log OTL: http://wklej.org/id/811371/

Extras: http://wklej.org/id/811372/


(Acorus) #2

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.


(Adrianwo) #3

Log po usuwaniu: http://wklej.org/id/811514/

Nowy log OTL: http://wklej.org/id/811528/

Extras: http://wklej.org/id/811529/