Praca dyplomowa z Informatyki - odniesienia do literatury


(piotryx) #1

Hej! Piszę pracę inżynierską z informatyki. Mam problem z odniesieniami do bibliografii. Muszę zawrzeć odniesienia do każdej pozycji. W wielu miejscach napisane przeze mnie sekcje to tłumaczenia własnymi słowami np. jakiegoś tekstu. Miałem napisane pod koniec sekcji coś takiego “Powyższy podrozdział został opracowany na podstawie [nr]” Jeżeli fragment mojej pracy jest takim opisem własnymi słowami jakiejś pozycji mojej bibliografii, to gdzie i jak wstawić odniesienie? Wszędzie? To po każdym zdaniu musiało by być. Gdziekolwiek? Jakie są Wasze doświadczenia z pracą dyplomową?


(Driv3er) #2

Po pierwsze, uczelnie na ogół podają wytyczne pisania prac dyplomowych, włącznie z tym w jakiej formie mają być przypisy do literatury ewentualnie zasięgnięcie informacji u promotora: czy mają to być przypisy dolne czy numerowanie + spis literatury na koniec rozdziału/pracy. Osobiście mam za sobą 3 własne prace dyplomowe na politechnice i tłumaczenia z języków dokonywałem również własnymi słowami, jednak bez dopisków “Powyższy podrozdział został opracowany na podstawie [nr]”, jedynie na koniec akapitu czy zdania przypis dolny. Zależy jeszcze jak bardzo posiłkujesz się na pojedynczej publikacji względem rozdziału, czy pojedyncze akapity/zdania z różnych książek/artykułów, czy całościowy rozdział. W tym drugim przypadku warto jeśli to możliwe jednak powciskać odniesienia z innych publikacji, żeby recenzent nie przyczepił się do braku polemiki, a jedynie wykonania tłumaczenia własnymi słowami całości. Ogólnie każdy element w którym cytujesz lub na nim się opierasz powinien posiadać odniesienie do literatury przedmiotu, nawet jeśli w jednym zdaniu czy wyliczeniu powstaje ich kilka. No i cytując dłuższe fragmenty nawet wielozdaniowe przypis stawiasz na koniec fragmentu nie zdania typu cytujesz: Ala ma kota. Kot ma Alę [przypis]. Zwróć tez uwagę, że gdy cytujesz dosłownie tekst piszesz w cudzysłowie+ przypis, gdy własnymi słowami przypis na końcu. Praca dyplomowa ma zresztą w swym założeniu poznanie tematu, wyszukanie informacji i zestawienie go własnymi słowami w oparciu o dostępną bibliografie a nie przekopiowanie treści w cudzysłowie.


(Arctus) #3

Możesz też stosować bloki - jak cytujesz dłuższy fragment. Musisz też na pewno dodać więcej od siebie, bo praca nie może być tylko zbiorem cytatów.


(piotryx) #4

Dzięki za odpowiedzi