Prawdopodobieństwo wirusów -log


(wojownik) #1

koledze strtasznie muli komp- poradzcie coś

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.

Scan saved at 17:48:14, on 2007-08-04 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 

Boot mode: Normal 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE 

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe 

C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe 

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe 

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe 

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe 

C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

C:\Program Files\Opera\Opera.exe 

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/ 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: XBTP06568 - {311F9DE8-6126-4EEE-B15F-65CBB3B4F9F6} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\tbu2\AOL_security_toolbar.dll 

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll (file missing) 

O3 - Toolbar: AOL Security Toolbar - {3BB63FD4-3C00-44D7-94A9-5DE211900DEF} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\tbu2\AOL_security_toolbar.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] "C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe" /waitservice 

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup 

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray 

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA') 

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA') 

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') 

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') 

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1173630109671 

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1173630074734 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4F6652D5-40B3-40D4-89DF-5FD53334924F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe 

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe 

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe 

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe 

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe 

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/MORFEU~1/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 


-- 

End of file - 6256 bytes

(Xpecet11) #2

Przeskanuj a-squared Free i SpyBot.


(Lost World) #3

Proponuję odinstalować toolbara.Jak by wpisy zostały , ciachnąć.

Kosmetyka

Zbędniki w Autostracie

Optymalizacja XP : http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Podstawy optymalizacji systemu windows xp :

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ymalizacja


Czyszczenie rejestru:

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

RegSeeker + Opis

Dlaczego nie warto korzystać z aplikacji Neostrada TP ?