Prawdopodobieństwo wykrycia kilku programów typu spyware


(Stoszek2) #1

Dziś zaczęły mi wyskakiwać różne informacje po ściągnięciu ActiveX typu żebym odwiedził daną stronę i ściągną z niej program do spyware. A ja głupi ściągnołem z tamtąd Dr.spyware chyba i teraz nie wiem jak to wszystko usunąć. Wgrałem Spyware doctora i mi pousuwał ale jak nim znowu zeskanuje to te same pliki zarażone są. Skanuje jeszcze skanerem MKS-a online. To jest mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:53:45, on 2007-06-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesmn.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Access\imsmain.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesmin.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Access\imsmn.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\hakerzy\zip or rar\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe C:/windows/services.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - blank (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: (no name) - {B8C5186E-EC37-4889-9C2E-F73649FFB7BB} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesplg.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - blank (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {DF4E7A0C-E233-4906-B4C1-A404356541FF} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesbpl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Atomic.exe] C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Desktop Architect] "C:\PROGRA~1\DESKTO~1\datray.exe" -S

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DrAntispy] C:\Program Files\DrAntispy\DrAntispy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - Startup: DrAntispy.lnk = C:\Program Files\DrAntispy\DrAntispy.exe

O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\HDDlifePro.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\YzToolBar\YzToolBar.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - E:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'avsda.dll' missing

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{744211AC-B460-409C-B415-5CB96155919C}: NameServer = 194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 194.204.159.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 194.204.159.2

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 194.204.159.2

O18 - Protocol: hddlife - {BD758015-47D9-477A-8873-4B688A2BC0E2} - "C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\hlAPP.dll" (file missing)

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: HDDlife HDD Access service - BinarySense, Ltd. - C:\Program Files\BinarySense\HDDlife 3\hldasvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe (file missing)

Czy pomoże mi ktoś??


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Użyj narzędzia SmitFraudFix (wybierz opcję 2). Potem sprawdź co będzie z tego co wskazałem poniżej i usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone na czerwono usuń ręcznie z dysku natomiast wpisy HijackThis.

Jeśli nie masz już zainstalowanego Megaupload Toolbar to usuń dodatkowo dwa powyższe wpisy.

Korzystasz z dwóch programów antyvirusowych - Aviry i Nortona. Proponuję zastanowić się nad usunięciem jednego z nich, ponieważ nie jest zalecane równoczesne korzystanie z dwóch tego typu programów.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, ComboFix oraz zawartość pliku c:\rapport.txt


(Mario C) #3

lepiej ściągnij i zainstaluj AVG AntySpyware i zeskanuj po udpade.


(Stoszek2) #4

Dzięx, już tak mniej więcej naprawiłem. Nie wyskakują mi już okienka i komunikaty ze spywerów itp. . Zawsze można na was liczyć

Złączono Posta : 12.06.2007 (Wto) 19:09

A i jeszcze logi

Rapport.txt

SmitFraudFix v2.195


Scan done at 18:22:47,06, 2007-06-12

Run from E:\stoszek doc\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{6f396a67-f473-48c9-9950-636ce17e584e}"="hellenophile"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6f396a67-f473-48c9-9950-636ce17e584e}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\yesgnhr.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{6f396a67-f473-48c9-9950-636ce17e584e}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\yesgnhr.dll"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri


C:\WINDOWS\system32\yesgnhr.dll -> Hoax.Win32.Renos.gen.o

C:\WINDOWS\system32\yesgnhr.dll -> Deleted»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files


C:\DOCUME~1\pawel\Ulubione\Online Security Test.url Deleted

C:\Program Files\Video ActiveX Access\ Deleted


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{744211AC-B460-409C-B415-5CB96155919C}: NameServer=194.204.159.1

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{744211AC-B460-409C-B415-5CB96155919C}: NameServer=194.204.159.1

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{744211AC-B460-409C-B415-5CB96155919C}: NameServer=194.204.159.1»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]


[b]Combofix.txt[/b]

[code]ComboFix 07-06-11.3 - E:\stoszek doc\ComboFix.exe "pawel" - 2007-06-12 18:45:33 - Dodatek Service Pack 2 NTFS ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) C:\Program Files\install.log C:\setup.exe C:\WINDOWS\system32\update.exe ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -------\LEGACY_NM -------\nm ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-05-12 to 2007-06-12 ))))))))))))))))))))))))))))))) 2007-06-12 18:44 49,152 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe 2007-06-12 16:24
Hijackthis
[code]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:08, on 2007-06-12 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe C:\ComboFix\catchme.cfexe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\YzToolBar\YzToolBar.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\ComboFix\catchme.cfexe E:\stoszek doc\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min O4 - HKLM..\Run: [Atomic.exe] C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\YzToolBar\YzToolBar.exe O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - E:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\MediaManager\grab.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'avsda.dll' missing O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O15 - Trusted Zone: mks.com.pl O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{744211AC-B460-409C-B415-5CB96155919C}: NameServer = 194.204.159.1 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 194.204.159.2 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 194.204.159.2 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 194.204.159.2 O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing) O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Harmonogram automatycznej us3ugi LiveUpdate (Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing) O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe (file missing)


(Gutek) #5

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink:

Już jest Ok.