Prawdopodobnie atak wirusa

Dotknął mnie prawdopodobnie atak jakiegoś wirusa. W żaden sposób nie mogę połączyć się z internetem. Mój problem polega na tym, że:

  • w pasku systemowym wyświetla mi się połączenie jedynie z siecią lokalną lub,

  • wyświetla się połączenie z siecią lokalną i internetem przy czym nie mogę uzyskać połączenia poprzez przeglądarkę, program pocztowy i inne programy korzystające z sieci w przeglądarce wyświetla się komunikat o nie możności połączenia się z serwerem lub,

  • o ile za którymś razem uda się"odpalić" połączenie przez przeglądarkę o tyle po jakimś czasie następuje rozłączenie z internetem i pozostaje połączenie jedynie z siecią lokalną.

Bardzo proszę o pomoc.

Mój log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:06:39, on 2009-08-29

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Windows\System32\qtwm.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestrowania za pomocą identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

O4 - HKLM…\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM…\Run: [RegistryWm] C:\Windows\system32\qtwm.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sr … ab_srl.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: sofatnet Service (sofatnet) - Sigma Designs In - C:\Windows\system32\sofatnet.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

End of file - 7138 bytes

Infekcja jest ale wklej szersze logi, z OTL i GMER

Logi wklej na wklej.to a tutaj tylko link do wklejki.

Log z OTL:

http://wklej.to/Xfye

Log z GMER:

http://wklej.to/TUSw

Sytuacja wygląda na poważniejszą. Tutaj może być Virut. Zerknij tutaj

http://www.searchengines.pl/index.php?s … pic=122692

U dołu masz jak sobie z tym radzić (wypróbuj sposób z bootowalnym Dr WEB CureIt - wszystko leczysz - nie usuwasz).

Potem wklejasz logi z ComboFix i GMER

Jestem w trakcie leczenia w/g wskazówki a w międzyczasie mam pytanie, czy Virut infekuje tylko pliki .exe czy też może zainfekować pliki o innych rozszerzeniach - szczególnie chodzi mi o pliki z pakietu biurowego MO np. .doc?

Nie tylko exe są infekowane, ogólne uważaj na .exe, .dll, .scr, htm, .html, .asp, .php, .com, .pif, .zip, .xml, .rar. .iso

Oto log z GMER:

http://wklej.to/W1Vp

Natomiast podczas uruchamiania ComboFix ukazuje się komunikat:

“Uwaga kontynuacja jest niebezpieczna. Zawartość programu ComboFix została naruszona. Proszę ściągnąć nową wersję programu - (tu podany jest link do strony z której nota bene pobrałem program)- Uwaga: Twój komputer może być zainfekowany wirusem modyfikującym pliki “Virut”.”

No to raczej potrzebny będzie format. Virut jak stał tak stoi.

W takim razie bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc. Jak format, to format. :smiley: