Prawo a wykorzystanie przerobionych zdjęć

Witam,

Mam fajne zdjęcie, ale nie jest ono moje, chcę przerobić je na postać wektorową (obrysować + pare cieni - Corel Draw), czy taką grafikę odrysowaną na podstawie jakiegoś zdjęcia, moge wykorzystać komercyjnie?

Równie dobrze mógłbyś przepisać jakąś książkę, dodając przy tym kilka zwrotów od siebie i mówić że jesteś jej autorem. Jeżeli nie masz zezwolenia od autora tego zdjęcia to nie możesz go przerobić.

Autorskie prawa osobiste

Są prawami “ojcostwa utworu” i obejmują przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Prawo to nigdy nie wygasa i jest, z natury rzeczy, niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. W ramach ochrony dóbr osobistych autor ma prawo do przedstawiania utworu pod pseudonimem lub anonimowo. Do osobistych praw autorskich należy także prawo do zachowania niezmienionej treści i formy utworu, zakazujące wprowadzania zmian, zniekształceń, przeinaczeń. Warto jednak nadmienić, że prawnie dopuszczalne jest zobowiązanie się twórcy w umowie do niewykonywania autorskiego prawa osobistego (tu: prawa do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem).

Źródło Wikipedia

w zasadzie komercyujnie można wykorzystywać swoją grafikę ewentualnie kupiona lub niekiedy pobraną z “banków grafik” które na to zezwalają …