Prawo cytatu


(Guildos) #1

Czy prawo cytatu funkcjonuje również, gdy na dziele zaznaczone jest, że nie można rozpowszechniać go w całości bądź w kawałku?


(adpawl) #2

No raczej nie bardzo. Cytat jest kawałkiem. :wink:

...chyba, że nie będziesz dosłownie cytował a posłużysz się parafrazą.


(Guildos) #3

A jak się to ima z "wszystkie prawa zastrzeżone"


(adpawl) #4

Mógł bym zapytać - którego słowa nie rozumiesz :roll:

-sprawa ma się tutaj podobnie.

Zawsze przecież możesz zagadać do autora/właściciela praw i dopytać, poprosić o zgodę etc.


(Kpc21) #5

Prawo cytatu zalicza się do tzw. dozwolonego użytku i twórca nie ma na to wpływu. Ale:

A to, czy w danym przypadku cytat godzi w słuszne interesy twórcy, czy nie, stwierdzić może tylko sąd.

Jeśli cytując artykuł nie narazisz autora na jakieś straty - możesz go cytować.

Tutaj masz wszystko.