Prawy przycisk

Jak na stronce www zablokować prawy przycisk myszy?

:arrow: poczytaj ten temat

najłatwiej dodaj do body

onselectstart="return false" onselect="return false" oncopy="return false" ondragstart="return false" ondrag="return false" oncontextmenu="return false"

blokuje to prawy przycisk myszy i uniemożliwia zaznaczanie tekstu. a ten

blokuje tylko prawy przycisk.

Możesz też skorzystać z tych kodów

Kod blokujący prawy klawisz myszy

Kod blokujący zaznaczenie tekstu