Prędkość dysków, transfer


(system) #1

Mam 2 dyski i CrystalDiskMark przedstawił mi takie oto prędkośći:

Dysk nr 1 - SAMSUNG SP1613N


CrystalDiskMark 3.0.1 x64 © 2007-2010 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/


* MB/s = 1,000,000 byte/s [sATA/300 = 300,000,000 byte/s]

Sequential Read : 51.208 MB/s

Sequential Write : 52.006 MB/s

Random Read 512KB : 25.166 MB/s

Random Write 512KB : 32.995 MB/s

Random Read 4KB (QD=1) : 0.399 MB/s [97.5 IOPS]

Random Write 4KB (QD=1) : 0.897 MB/s [218.9 IOPS]

Random Read 4KB (QD=32) : 0.576 MB/s [140.5 IOPS]

Random Write 4KB (QD=32) : 0.936 MB/s [228.5 IOPS]

Test : 100 MB C

Date : 2012/02/24 15:41:31

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 6.1 Build 7601

Dysk nr 2 - SAMSUNG HD103SI


CrystalDiskMark 3.0.1 x64 © 2007-2010 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/


* MB/s = 1,000,000 byte/s [sATA/300 = 300,000,000 byte/s]

Sequential Read : 77.181 MB/s

Sequential Write : 72.808 MB/s

Random Read 512KB : 36.325 MB/s

Random Write 512KB : 50.727 MB/s

Random Read 4KB (QD=1) : 0.511 MB/s [124.8 IOPS]

Random Write 4KB (QD=1) : 1.198 MB/s [292.6 IOPS]

Random Read 4KB (QD=32) : 0.633 MB/s [154.5 IOPS]

Random Write 4KB (QD=32) : 1.201 MB/s [293.3 IOPS]

Test : 100 MB D

Date : 2012/02/24 15:47:59

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 6.1 Build 7601

Czy prędkość 2 dysku SATA2 względem pierwszego ATA nie jest za mała?