Prędkość w sieci


(Pawlik 13) #1

Czy istnieje tami program co by portafił zmierzyć prędkością ściągają/wysyłaja przez poszczegolne komputery w mojej sieci??? [sieć postawiona jest na routerze, NIE ma serwera!!] Aha i żeby tego programu nie trzeba było instalować na każdym komputerze z osobna, chyba że jest to konieczne

ile dana osoba/komputer w mojej sieć aktualnie wysyła/ściąga kb/s

[załużmy, że mam 3 osoby w sieci (1;2;3) i chce mieć wykres ile np. użytkownik nr.1 w aktualnej chwili ściąga wysyła]


(fiesta) #2

OT :arrow: ZSYP


(Duch) #3

nie mam pewności co do trafności mojej propozycji względem twoich potrzeb, ale możesz wypróbować NET LIMITER bądź też NET METER 8)