Prefiksy Access

Dopiero zaczynam się uczyć tworzyć bazy danych w Accessie, gdzieś czytałem o prefiksach które można wpisywać przed prawidłowymi nazwami, aby później szybciej i łatwiej się domyśleć jaki to będzie typ danych. Było trochę tych prefiksów, ja pamiętam tylko “chr”- ciąg znaków, “tbl” - tabela, “frm” - formularz i jeszcze “rpt” - raport.

Czy moglibyście tutaj wpisać wszystkie te prefiksy ??

Hej,

Poniżej standardowe prefiksy stosowane w MS Access w stosunku do obiektów:

:arrow: tbl - tabela,

:arrow: qry - kwerenda,

:arrow: frm - formularz,

:arrow: rpt - raport,

:arrow: mcr - makro,

:arrow: mod - moduł,

:arrow: cls - moduł klasy,

:arrow: fsub - podformularz,

:arrow: rsub - podraport.

Poniżej natomiast konwersje nazw pól w tabelach:

:arrow: idn - auto-numerowanie (losowe),

:arrow: idr - auto-numerowanie (identyfikator replikacji),

:arrow: ids - auto-numerowanie (sekwencyjne),

:arrow: bin - liczba (binarna),

:arrow: byt - liczba (bajt),

:arrow: cur - walutowy,

:arrow: Dtm - data/godzina,

:arrow: Dbl - Liczba (podwójna precyzja),

:arrow: Hlk - hiperłącze,

:arrow: Int - liczba (całkowita),

:arrow: Lngz - liczba (całkowita długa),

:arrow: mem - nota,

:arrow: Ole - obiekt OLE,

:arrow: Sng - liczba (pojedyncza precyzja),

:arrow: Chr - tekst (ciąg znaków),

:arrow: Bln - tak/nie (logiczny).

Pozdrawiam,

Dimatheus

Dzięki wielkie.

Pozdrawiam

Hej,

Nie ma sprawy!! :slight_smile:

Pozdrawiam,

Dimatheus