Prezentacja power point - uruchom od razu, bez otwierania PP


(kid_m) #1

zaraz […] mnie strzeli.

nie potrafie znalezc tej opcji od godziny 14.0x !!

jak to zmienic :expressionless: ?

prosze o pomoc…


(Monczkin) #2

bo to jest plik źródłowy, a jak zapiszesz w *.pps, to się otworzy normalnie :stuck_out_tongue:


(El Presidento) #3

Zapisz jako:

Pokaz programu PowerPoint