PriceFountain na Chromie

Proszę o pomoc w usunięciu reklam.

Używam Google Chrome.

Logi:

FRST: http://wklej.org/id/1895040/

Addition: http://wklej.org/id/1895042/

ShortcutŁ http://wklej.org/id/1895043/

 

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
S2 zpoctedowndownqoadai; C:\Users\Radek P\AppData\Local\freebase.exe orodzctdog zpoctedowndownqoadai [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2015-12-18 19:37 - 2015-12-18 19:37 - 00000000 _____ C:\autoexec.bat
2015-12-18 19:35 - 2015-12-18 19:35 - 03237248 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\Radek P\Downloads\sh-remover.exe
C:\Users\Radek P\AppData\Local\RecapitulativeTrustworthily
Task: {3771A808-1D9B-4E8C-A5D3-F308E92043D6} - System32\Tasks\orodzctdog = C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Movesunlam [2015-08-23] () ==== UWAGA
Task: {B62AA9D8-1F16-49E5-BE5D-FEE09E51C480} - System32\Tasks\RecapitulativeTrustworthilyV2 = Rundll32.exe MeadowsweetCaptivators.dll,main 7 1 ==== UWAGA
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.

 

 

Dzięki za odpowiedź!

Zrobiłem tak jak napisałeś. 

Oto raporty:

Fixlog: http://wklej.org/id/1895691/

FRST: http://wklej.org/id/1895692/

Addition: http://wklej.org/id/1895693/

Skasuj folder C:\FRST

Dzięki za pomoc, wskazówki i poradę.

Pozdrawiam.