Printf("%2d",z); <- jak z 2 zrobić zmienną [C]


(Drobok) #1

Nie można lepiej tego opisać :))


(Fiołek) #2
char fmt[15] = {0};

int zmienna = 2;

sprintf(fmt, "%%%dd", zmienna);

printf(fmt, z);

?


(Drobok) #3

tx 


([alex]) #4

printf("%*d",szerokosc,z);


(Drobok) #5

Na to bym w życiu nie wpadł, tx.