Printf("%2d",z); <- jak z 2 zrobić zmienną [C]

Nie można lepiej tego opisać :))

char fmt[15] = {0};

int zmienna = 2;

sprintf(fmt, "%%%dd", zmienna);

printf(fmt, z);

?

tx 

printf("%*d",szerokosc,z);

Na to bym w życiu nie wpadł, tx.