Problem: Automatyczna zmiana adresu interfejsu serwera DHCP


(nintyfan) #1

Mam następujący problem. Skonfigurowałem jeden komputer za router, a na nim serwer dhcp. Wszystko działa dobrze, lecz niekiedy komputer ten zmienia swój adres, korzystając chyba z serwera dhcp. Należy zwrócić uwagę, że robi za gateway,


#2

Chwalisz się, żalisz, czy co?


(nintyfan) #3

Nic z tych rzeczy. Muszę zamówić router obsługujący odpowiedni modem,  a zanim on dojdzie, to potrzebuję internetu. Można napisać, że poległem w konfiguracji serwera dhcp, a więc się żalę.


#4

Ale czego od nas oczekujesz, skoro nie podałeś nawet minimum informacji na temat konfiguracji?


(marcin82) #5

Prześledź konfigurację - gdzieś musi być błąd:

http://www.morfiblog.pl/2011/04/02/dhcp-–-sam-skonfiguruj-przydzielanie-ip-debian/

https://wiki.debian.org/DHCP_Server

http://blog.noviantech.com/2010/12/22/debian-router-gateway-in-15-minutes/

https://wiki.archlinux.org/index.php/Dhcpd


(nintyfan) #6

Oto skrypt, którego wykonanie powoduje udostępnienie internetu:

#!/bin/bash


	xdg-su -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
	ifconfig eth0 inet 192.168.1.1/24
	systemctl restart dhcpd
	iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE"

Zmiana adresu przez przestarzałe narzędzie ifconfig jest celowa, gdyż z nieznanych powodów następuje zmiana adresu na najniższy z udostępnianych przez serwer dhcp.

 

To jest fragment pliku /etc/dhcpd.conf. Wkleiłem jedynie naniesione zmiany,

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {


	   range 192.168.1.2 192.168.1.6;
	   option broadcast-address 192.168.1.255;
	   option domain-name-servers 8.8.8.8;
	   default-lease-time 600;
	   option routers 192.168.1.1;
	   max-lease-time 7200;
	}

 

Ustawienie interfejsu eth0 następuje przez serwer dhcpd dongla do internetu(a tak naprawdę przez NetworkManager-a).


(nintyfan) #7

Jeżeli ktoś znajdzie rozwiązanie, to może napisać, jednak ja już nie jestem nim zainteresowany. Dzięki.