Problem baza danych w tibi


(Plewa89) #1

Siema jak importować te pliki do bazy danych w localhost/phpmyadmin 

 


(Agatonster) #2

plewa89

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(Grzelix) #3

zatrzymaj serwis mysql

skopiuj do odpowiedniego katalog

wystartuj serwsi mysql

 

 

dane będą bazie danych do której folderu przekopiujesz pliki.