Problem - colinux nie jest prawidłową aplikacja win32

“c:\program files\colinux\colinux-daemon.exe nie jest prawidłową aplikacja win32"”

co robić?