Problem - jak dać "na wierzch" okienko div


(Nic) #1

Tak jak w temacie - potrzebuje to poniższego kodu:

jakiegoś innego kodu, który sprawi, że to okienko pojawi się na wierzchu, obecnie gubi się gdzieś pod spodem.. :?

style="position: absolute; margin-left: -360px; margin-top: -260px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 310px; left: 941px; top: 676px; height: 102px;">
byle co...


(Marek Ciarkowski) #2

jeżeli nadałeś dla DIV position absolute to nie margin-left: tylko left: i nie margin-top: tylko top: to po pierwsze. Po dwa jeżeli chcesz to pozycjonować względem np diva w którym ten się znajduje to temu głównemu nadaj position:relative. Co do kolejności to "z-index:2;" dopisz po linijce style="position: absolute;