Problem Just Cause 2- No Language Configured


(Panika16) #1

Uruchamiam plik Auto run podczas instalacji, jest okonka Steam nie wiem co robić, wyskakuje Błąd No Language Configured